Logo demaasenwaler.nl

Stimuleren woningbouw met challenge

WEST MAAS EN WAAL - Gemeente West Maas en Waal neemt met twee locaties deel aan een provinciaal project dat woningbouw wil stimuleren in leegstaande gebouwen en op braakliggende terreinen in de bebouwde kommen. Het project draagt de naam ‘SteenGoed challenge Mijn Huis staat in Gelderland!’.

Gemeente West Maas en Waal heeft twee locaties aangemeld: de Gravin van Rechterenschool in Appeltern en voormalig dorpshuis de Hanze in Maasbommel. Beide locaties zijn gemeentelijk eigendom en volgens de daar geldende bestemmingsplannen is woningbouw al toegestaan.

Inmiddels is duidelijk dat deze twee ingediende projecten gehonoreerd zijn door de provincie. Op 26 september aanstaande vindt er een zogenaamde Open Huizendag plaats. Dan kunnen geïnteresseerden de locaties bekijken en komt de gedeputeerde ook een kijkje nemen. Meer informatie over tijden en invulling volgt nog.

De gemeente West Maas en Waal komt graag in contact met woningzoekenden die de huidige gemeentelijke panden/locaties willen opkopen en vervolgens de woningen zelf gaan realiseren of laten realiseren. Op korte termijn zal de gemeente meer informatie hierover naar buiten brengen.

Informatie over de challenge komt binnenkort ook op de website www.mijnhuisstaatingelderland.nl. Het aanmelden voor de challenge kan op deze website vanaf 1 oktober tot en met 2 november 2020.

Door Elly Bruns

Meer berichten