Logo demaasenwaler.nl
<p>Pont Maasbommel - Megen</p>

Pont Maasbommel - Megen

(

Foto:Diana de Leur

)

Nieuwe voorzitter Stichting De Maasveren

LITH – Met ingang van 4 september is Jan van Loon benoemd tot nieuwe voorzitter van stichting De Maasveren. De benoeming van Van Loon maakt onderdeel uit van afspraken tussen bestuur en raad van toezicht, waarmee het conflict tussen bestuursorganen is opgelost.

Bestuur en raad van toezicht zijn overeen gekomen dat Jan van Loon als voorzitter van het bestuur de bijzondere taak krijgt om in goed overleg tussen bestuur en raad van toezicht te komen tot een vernieuwde organisatiestructuur. Ook worden de statuten aangepast zodat ze weer passen bij de aard, omvang en doelstelling van stichting De Maasveren en bij de huidige wet- en regelgeving en toepasselijke corporate governance codes. Deze nieuwe structuur moet zo spoedig mogelijk doch uiterlijk 31 december 2021 gerealiseerd zijn. Indien de beoogde vernieuwde organisatiestructuur en statuten eerder gereed zijn, zullen de bestuursleden op dat moment hun bestuursfunctie neerleggen zodat de implementatie van de nieuwe organisatiestructuur direct kan worden uitgevoerd.

Jan van Loon is ruim twaalf jaar wethouder geweest in de gemeente Oss. Hij had onder andere economie, financiën en cultuur in zijn portefeuille. Momenteel is Van Loon betrokken bij ESCOSS en het Centrummanagement Oss. Eerder vond al een voorzitterswissel plaats bij de raad van toezicht. Sinds juli wordt die rol vervuld door Eric Horvath. Hij is in het dagelijks leven bestuurder van Dtv Nieuws en bekleedt daarnaast nog andere bestuurlijke en toezichthoudende functies. Bestuursvoorzitter Jan van Loon geeft aan: ‘Er ligt nu een goede basis om in het belang van de stichting alle stappen te zetten die nodig zijn om te komen tot toekomstbestendige Maasveren’. Voorzitter Horvath van de raad van toezicht vult aan: ‘Onze blik is nu op de toekomst gericht. Met Jan van Loon hebben we een kundig bestuurder aan boord gehaald en daar hebben we als raad van toezicht alle vertrouwen in.’

Meer berichten