Boek over wereld van dromen en bedrog
Logo demaasenwaler.nl

Boek over wereld van dromen en bedrog

DRUTEN - Mária Beuving-Jónás uit Druten werkt al zo’n 40 jaar als beëdigd tolk/vertaler Hongaars. In die periode is ze met allerlei bijzondere, meestal schrijnende, situaties geconfronteerd, van prostitutie tot schijnhuwelijk en van gezondheidszorg tot arbeidsinspectie. In haar onlangs uitgebrachte boek 'Dromen en bedrog. Hoe Hongaren vastlopen in Nederland' beschrijft zij een een behoorlijk aantal van deze situaties.

Het zijn voorbeelden die een inkijkje geven in de vaak onbekende wereld van arbeidsmigranten, van een parallelle samenleving in ons land. De schrijfster laat hiermee zien wat onze democratische maatschappij aan rafelranden kent, ondanks de vele wetten, regels en voorschriften. Haar boek is een uiting van verontwaardiging over oplichting, uitbuiting, onbegrip en jacht naar gewin door degenen die met buitenlandse werknemers anders omgaan dan met Nederlandse. En van mededogen met hen die dit overkomt. Haar verhalen gaan over Hongaren, maar mensen van andere nationaliteiten zullen ongetwijfeld hetzelfde ervaren.

Korte verhalen
Verdeeld over zeven thema’s doet de schrijfster in ruim 65 korte verhalen uiteen wat arbeidsmigranten kan overkomen bij politie, justitie, arbeidsinspectie en andere instellingen.

Bestellen
Het boek van Mária Beuving-Jónás is in eigen beheer uitgegeven. Belangstellenden kunnen het boek bestellen per mail, via: dromenenbedrog@gmail.com. Een exemplaar kost 15 euro, exclusief 5 euro verzendkosten.

Meer berichten