Logo demaasenwaler.nl
Dijk met Waalzicht, Druten.
Dijk met Waalzicht, Druten. (Foto: Collectie Wil van den Dobbelsteen)
Uit de oude doos

Uit de oude doos: Langs 's Heeren Wegen (1)

Rond toevend door het Land van Maas en Waal met het liedje van Boudewijn de Groot in gedachten, kom je op plekken, die zowel in het verleden als vandaag de dag aandacht kregen en verdienen.

Een van die plekken is een stukje Waalbandijk in Druten ter hoogte van het theekoepeltje en omgeving. Een nostalgisch plaatje van omstreeks 1905 vertelt ons dat het toenmalige wegdek van de Waalbandijk nog onverhard was. Grindweg met soms in het midden een met stenen geplaveid paardenpad. De daaraan gesitueerde bebouwing straalde eveneens die tijd uit. Het café links met de gasten voor de deur en de metalen ‘pisbak’ – urinoir – tegenover het café aan de andere kant van de dijk. Een bak die naar behoefte iets uitspreekt of uitnodigt. Dat is dan iets van: wanneer de drankgebruiker in het café zijn of haar top bereikt heeft, aan de andere kant van wegdek – dus buiten – de oplossing nabij is om ruimte te maken voor een of meer volgende consumpties. Jammer genoeg werd hetzelfde café in het laatste kwart van de twintigste eeuw door brand verwoest. Er viel een gat. Dat gat werd nog groter, omdat de belendende bebouwing eveneens verdween en wel in hetzelfde laatste kwart. Dit voor een stuk dijkverzwaring tussen de Veerstraat en de Ambtshuisstraat. Verderop het in 1969/1970 gerestaureerde theekoepeltje Waalbandijk 186, dat door een nog latere dijkverzwaring – in 1996/1997 – wat verder van de wat hogere dijk kwam te staan. Verderop het toen nog gemeentelijk Veerhuis met daaraan vast gebouwd de loods voor de opslag van de veeruitrusting. Daarvoor de Veerdam met in de verte de rivier de Waal waarop een varend zeilschip, dat met behulp van de wind het Waalwater doorkliefde.

Meer berichten