Logo demaasenwaler.nl
Kinderen tijdens de jaarlijkse Techniekdag.
Kinderen tijdens de jaarlijkse Techniekdag. (Foto: John van Gelder)

Grote zorgen omtrent toekomst techniekonderwijs Pax

DRUTEN - Techniekonderwijs was de afgelopen jaren het paradepaardje van het Pax Christi college. Er werden zelfs twee Tech-Lokalen geïntegreerd in de scholen, om jongeren enthousiast te maken voor techniek. 'Want,' zo schreef de school begin 2019, 'we hebben de komende jaren veel technisch talent nodig.' En: 'Pax is een van de twee scholen in deze regio die techniek overeind houdt.' Het bleek slechts van korte duur. Onlangs werd bekend dat het Pax Christi College voornemens is om de huidige techniekprofielen vanaf het schooljaar 2021 te laten vervallen. 'Dan sla je de plank volledig mis', menen lokale ondernemers uit de techniekbranche. Evenals de vier gemeenten in de regio schreven zij een brief om hun bezorgdheid te uiten.

Stichting Alliantie Voortgezet Onderwijs, waaronder het Pax valt, wil op de Drutense school de uitstroomprofielen Bouw, Wonen en Interieur(BWI), Produceren, Installeren en Energie (PIE) en Economie en Ondernemen vervangen door één profiel Dienstverlening en Producten. Het specifieke techniekgerichte onderwijs, waarmee Pax zich de afgelopen jaren mee profileerde, komt hiermee te vervallen. En dat wordt door de buitenwereld niet gewaardeerd.
Gemeenten én ondernemers stuurden de Alliantie afgelopen week een brief waarin ze hun bezorgdheid uitspreken over de ontwikkelingen die op de school plaatsvinden. Ze zijn vooral zeer teleurgesteld dat er zonder enig overleg voor deze besluitvorming is gekozen.
'De afgelopen jaren is in deze regio zeer intensief samengewerkt tussen overheid, ondernemers en onderwijs om de techniek te promoten en doorlopende leerlijnen te waarborgen', schrijven de vier gemeenten (Beuningen, Druten, West Maas en Waal en Wijchen) in hun brief. Ook is er aanzienlijk geïnvesteerd in de ontwikkeling van twee Tech-Lokalen. En nu komen de technische profielen te vervallen. Dat raakt volgens de gezamenlijke briefschrijvers niet alleen de school, maar ook de lokale samenleving.
Peter Huisman, mededirecteur van Huisman Etech, zegt verbaasd en verbijsterd te zijn door het besluit van de Alliantie. 'De Pax is de broedplaats voor jonge techneuten. Daar wordt hun interesse gewekt om de technische richting op te gaan. Daarbij zijn er ook leerlingen die na het VMBO via een beroepsbegeleidende leerweg direct bij bedrijven aan de slag gaan. Hoe fijn is het dat zij op de Pax dan al de nodige ervaring hebben opgedaan?'

Kritische brief

Samen met collega ondernemers stuurde hij een kritische brief naar de Alliantie. 'Juist nu we met z'n allen bezig zijn om de jeugd in de techniek aan de gang krijgen, besluit je de technische profielen in het VMBO te schrappen. Hoe kan dit gebeuren', vragen zij zich af.

Volgens voorzitter van de Alliantie Han Elbers is de ingreep, onder meer, noodzakelijk vanwege een snelle afname van het aantal leerlingen op de Pax. Dat zou in tien jaar met een derde dalen. 'Wij kunnen geen onderwijsaanbod blijven verzorgen voor leerlingen die er straks door krimp in de gemeenten niet zijn. Op de vmbo-locatie wordt dit bij uitstek en pijnlijk zichtbaar; met het straks verwachte leerlingaantal kan de huidige profieldifferentiatie onmogelijk in stand worden gehouden', aldus Han Elbers, die alleen per mail wilde reageren. Het feit dat techniekleerlingen juist zo hard nodig zijn, en het feit dat daar de afgelopen jaren door Pax op is ingezet, met steun van gemeenten en ondernemers, wordt daarbij buiten beschouwing gelaten. Het moge duidelijk zijn dat hierover het laatste woord nog niet is gesproken.

Meer berichten