Logo demaasenwaler.nl
Foto: Reinier Jansen

Rechter wijst verzoek gemeente WMW af

WEST MAAS EN WAAL - In maart diende de gemeente West Maas en Waal een handhavingsverzoek in bij het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, in verband met de toepassing van granuliet in de plas Over de Maas. 

Op 23 april ontving zij hierop een besluit: het ministerie zag geen aanleiding om handhavend op te treden. De gemeente heeft daarom bezwaar gemaakt en een verzoek om voorlopige voorziening ingediend. De voorzieningenrechters van de Rechtbank en Raad van State hebben het verzoek van de gemeente echter afgewezen.

De rechters geven aan dat zij op dit moment niet twijfelen aan de milieu-hygiënische kwaliteit van granuliet. De gemeente heeft informatie ingediend van externe deskundigen. Die informatie vonden de rechters helaas niet voldoende. Beide rechters hebben duidelijk uitgesproken dat granuliet moet worden beschouwd als grond. Zij hebben geen uitspraak gedaan of sprake is van een nuttige toepassing. Ook over de wijze van certificering hebben zij geen uitspraken gedaan. Op dit moment beraadt de gemeente zich over eventuele vervolgstappen.

Meer berichten