Colleges spreken zorgen uit over ontwikkelingen PAX
Logo demaasenwaler.nl
De Maas&Waler
De Maas&Waler (Foto: De Maas&Waler)

Colleges spreken zorgen uit over ontwikkelingen PAX

MAAS EN WAAL - De colleges van burgemeester en wethouders van de gemeenten Druten, West Maas en Waal, Wijchen en Beuningen stuurden een gezamenlijke brief aan de bestuurder van Stichting Alliantie Voortgezet Onderwijs. In hun schrijven uitten de bestuurders hun zorgen over recente ontwikkelingen op het Pax Christi College.

Het mogelijke verlies van het lokale techniekonderwijs en de mogelijke bezuinigingen op de functie van de zorgcoördinator zijn onder meer aanleiding voor de brief. 'Beiden zijn van een dergelijk belang dat niet alleen de school, maar ook de lokale samenleving raakt. Het voorgenomen besluit doet geen recht aan de vastgelegde beleidslijnen en de lokale belangen zijn onzes inziens onvoldoende meegewogen.' Het nieuws over het verdwijnen van de zorgcoördinator van het PAX VMBO bereikte de gemeenten via een leerplichtambtenaar, officieel heeft men hierover nog geen melding van de schoolleiding ontvangen.

Afbreuk aan relatie
De recente ontwikkelingen doen volgens de colleges bovendien afbreuk aan de goede, open en transparante samenwerkingsrelatie van de afgelopen jaren en aan de gezamenlijke ambities om een goed onderwijsklimaat in onze gemeenten te realiseren dat aan elk kind een goed toekomstperspectief biedt. 'Door het eenzijdig nemen of voorbereiden van besluiten op voor ons zeer belangrijke thema's wordt het onderling vertrouwen geschaad', zo laat men weten. Hoe de houding van het Pas Christi College in kort tijdsbestek heeft kunnen wijzigen wordt 'teleurstellend' genoemd.

Burgemeester Corry van Rhee-Oud Ammerveld van de gemeente Druten spreekt, mede namens haar collegabestuurders, de intentie uit binnenkort over de ontwikkelingen in gesprek te willen gaan met de school.

Meer berichten