Logo demaasenwaler.nl
Huurappartementen van Woonwaarts in Druten.
Huurappartementen van Woonwaarts in Druten. (Foto: Mariëlle Hol)

Bevriezen huurprijs mogelijk voor huurders in Druten en Beuningen

BEUNINGEN/DRUTEN - Huurders van Woonwaarts in Beuningen en Druten hebben nog tot 30 juni om per e-mail of brief te reageren op de mogelijkheid van huurbevriezing, een onderdeel van specifiek maatwerk. Daarop attenderen de belangenverenigingen HuurdersBelangen Druten en Huurdersbelang Beuningen.

'In het Sociaal Huurakkoord 2018 wordt onder specifiek maatwerk verstaan het verlagen of bevriezen van de huurprijs bij huishoudens die relatief te duur wonen', aldus de beide belangenbehartigers. 'Er is weliswaar geen wettelijke verplichting, maar door afspraken die zijn vastgelegd in het sociale huurakkoord mag het wel gezien worden als een morele verplichting om als corporatie iets te doen voor huishoudens die te duur wonen.'

Inkomen

Of een huishouden in aanmerking komt voor specifiek maatwerk hangt af van het aantal personen in het huishouden, het inkomen en de (netto) huurprijs van de woning waarin zij woont. Is het inkomen relatief laag ten opzichte van de huurprijs, dan kan een huishouden in aanmerking komen voor huurbevriezing of zelfs huurverlaging.
Een huurder kan alleen huurbevriezing aanvragen gedurende de bezwaarperiode voor de jaarlijkse huuraanpassing (van 1 mei tot 1 juli). Bij toekenning wordt de huurprijs per 1 juli bevroren, wat wil zeggen dat er een huurverhoging van nul procent geldt. Huurverlaging kan gedurende het gehele jaar worden aangevraagd. Bij toekenning wordt de huurprijs verlaagd per de eerste van de maand waarop de corporatie het verzoek van de huurder heeft ontvangen. Meer informatie op www.huurdersdruten.nl.

Meer berichten