Logo demaasenwaler.nl

Zicht op resultaten MeerVoormekaar

DRUTEN - Burgemeester en wethouders van Druten willen graag meer zicht hebben op wat de subsidie voor de stichting MeerVoormekaar aan resultaten heeft opgeleverd. Dat moet wat het college betreft inzichtelijk(er) worden aan de hand van zogenoemde KPI’s (kritische prestatie indicatoren). Volgens het college was dat voor de subsidieaanvraag voor 2019 nog niet haalbaar. 'Maar', zo stellen B&W, 'zowel de subsidieaanvraag als verantwoording zal vanaf 2020 anders worden ingericht en verantwoord.'

MeerVoormekaar voert voor de gemeente werkzaamheden uit op het gebied van sociaal-cultureel werk, jongerenwerk, ouderenzorg, leefbaarheid, mantelzorg en sociale cohesie. MeerVoormekaar heeft haar jaarverslag en jaarrekening 2019 aangeboden. Hiermee verantwoorden zij de subsidie die zij in 2019 hebben ontvangen. Dat was voor 2019 een bedrag van 800.829 euro.

Verwachting voldoet
B&W stellen dat de inzet van MeerVoormekaar voldoet aan de verwachting. In 2019 koos MeerVoormekaar voor een – deels – vernieuwde aanpak. Er werd meer ingezet op preventieve activiteiten. Ook waren er nieuwe samenwerkingen met andere organisaties en scholen. Zo waren er bijvoorbeeld cursussen voor ouders van pubers, social media training op scholen en het NAH-café voor mensen met een niet aangeboren hersenletsel.

Enkele posten uit de ruim acht ton subsidie: Jongerenwerk (191.783 euro), Samenlevingsopbouw (29.005 euro), Vrijwilligerswerk (40.312 euro), Mantelzorg (53.525 euro), Cliëntondersteuning (45.265 euro), Ondersteuning burgers (53.067 euro), Coachend jongerenwerk (53.067 euro), Intermediair allochtonen (26.576 euro), Zelfredzaamheidscoach (32.000 euro), Tolkentelefoon (7.500 euro), Dagbesteding de Hof/DOE Deest (189.229 euro), Begeleiding statushouders (30.000 euro).

Door Piet Zeeuwen

Meer berichten