Logo demaasenwaler.nl

West Maas en Waal aan de slag met oogst ‘Dag van de Toekomst’

BENEDEN-LEEUWEN - Het college van burgemeester en wethouders van West Maas en Waal heeft de oogst van de 6e Dag van de Toekomst vertaald in 10 realiseerbare ideeën. Deze ideeën worden de komende 12 maanden verder uitgewerkt in een uitvoeringsprogramma 2020/2021.

Op 30 januari 2020 praatten bijna 100 inwoners, (vrijwilligers)organisaties en ondernemers over leefbaarheid. Wethouder Bert van Swam: “Door jaarlijks op deze intensieve manier met elkaar in gesprek te gaan over leefbaarheid, weten we wat er leeft onder inwoners en organisaties. En halen we mooie ideeën, wensen en kansen op om de leefbaarheid in onze dorpen te verbeteren. Ook dit jaar leverde het concrete ideeën op waar we mee aan de slag gaan als de gemeenteraad ze op 25 juni overneemt.”.

Van challenge voor jeugd tot meer samen wonen

Het college stelt de raad voor van de 21 ideeën, die bij de deelnemers aan de Dag van de Toekomst het hoogst scoorden, de volgende over te nemen:

Burgerparticipatie

  • Organiseer de verwachtingen die onze inwoners van de gemeente kunnen en mogen hebben

Duurzaamheid

  • Vergroot de communicatie over duurzaam leven

Ondernemen en Recreatie

  • Organiseer inspiratie- en/of pitchbijeenkomsten voor inwoners en (jonge) ondernemers
  • Optimaliseer en verbind de huidige struinroutes langs de Maas en de Waal

Onderwijs en Jeugd

  • Betrek de jeugd en zet haar in bij het maken en uitvoeren van plannen voor betere leefbaarheid
  • Laat de jeugd als ‘challenge’ haar dorp van de toekomst ontwerpen

Welzijn en Zorg

  • Stimuleer de bouw van levensloopbestendige woningen
  • Stimuleer de ontwikkeling van ‘samen wonen’ door verschillende doelgroepen

Wonen

  • Koppel als verbinder grondeigenaren aan belangstellende kopers of huurders
  • Voer goede en inspirerende in het ene dorp ook uit in een of meer andere dorpen

Editie 2021

De volledige ‘oogst’ aan ideeën tijdens de Dag van de Toekomst is te vinden op

www.westmaasenwaal.nl/dagvandetoekomst.

Op 25 juni bespreekt de gemeenteraad het voorstel van het college.

De 7e editie van de Dag van de Toekomst staat vooralsnog gepland op donderdag 4 februari 2021 van 17.00 tot 21.00 uur.

Meer berichten
 

Wat vindt u?

Ga jij dit jaar op vakantie?Reageren!