Logo demaasenwaler.nl
De Rijdt behoort tot het centrumgebied van Horssen.
De Rijdt behoort tot het centrumgebied van Horssen. (Foto: John van Gelder)

Centrumvisie Horssen in de raad

HORSSEN - De initiatiefgroep Horssen, bestaande uit inwoners, ondernemers en leden van verenigingen uit het dorp, zet zich in voor de leefbaarheid van de kern Horssen. De groep stelde in 2019 een visie op voor het centrumgebied van het dorp. De visie is inmiddels door adviseurs beoordeeld, en akkoord bevonden om te laten vaststellen in de gemeenteraad. Een uitvoeringsplan is de volgende stap

Een aantal zaken vormden de aanleiding voor de centrumvisie, waaronder het verbeteren van de leefbaarheid. Zo is men van menig dat er geen plek meer is voor evenementen, nu het terrein van de voormalige cafetaria Coppes wegvalt. Bovendien nodigt de Rijdt, als belangrijke doorgaande weg, nu uit tot hard rijden.
Het onderzoeksgebied van die centrumvisie is de Rijdt, het gebied direct rond het dorpshuis, het tracé Sportlaan/Bredestraat en het buurtje rond de Bogerd. Het initiatief kwam oorspronkelijk vanuit de Dorpslijst Horssen, naar aanleiding van de aanpak voor de ‘Reconstructie van de Rijdt’ die was opgenomen in het verkiezingsprogramma. Begin 2019 werd die visie gepresenteerd aan alle Horssenaren tijdens een informatieavond. Middels invulformulieren konden aanwezigen op die avond opmerkingen, aanvullingen en wensen doorgeven, welke werden verwerkt in de definitieve visie.

Co-creatie

De definitieve centrumvisie werd in juli 2019 opgeleverd, en is nu akkoord bevonden om te laten vaststellen in de raad. Volgens de adviseurs kan de visie rekenen op een positieve beoordeling, omdat de ambitie om uitvoering te geven aan de centrumvisie Horssen is opgenomen in het collegeprogramma 'Druten daagt uit'. Bovendien is de centrumvisie in co-creatie tot stand gekomen, waarmee er ook draagvlak is voor de uitvoering.
De kosten van de herinrichting van de openbare ruimte, om de verkeersstructuur en verblijfskwaliteit in het gebied rondom de Rijdt te verbeteren, zijn indicatief geraamd op circa 630.000 euro. Op 18 juni wordt de centrumvisie besproken in de rondetafelgesprekken (RTG), op 2 juli volgt de behandeling in de raad.

Door Piet Zeeuwen

Meer berichten
 

Wat vindt u?

Ga jij dit jaar op vakantie?Reageren!