Logo demaasenwaler.nl
Zonnepanelen langs de A15.
Zonnepanelen langs de A15. (Foto: David Wolf)

De Regionale Energie Strategie (RES) krijgt langzaam vorm

WEST MAAS EN WAAL - Alle 30 RES-regio’s in Nederland leveren op 1 juni 2020 hun Conceptbod RES in bij het Nationaal Programma RES. Fruitdelta Rivierenland, de regio waar ook West Maas en Waal deel van uitmaakt, werkt aan 55 procent vermindering van de CO2-uitstoot ten opzichte van 1990, als bijdrage aan de landelijke doelstellingen van het klimaatakkoord en de ambitie van het Gelders Energie Akkoord.

Dit conceptbod voor de opwekking van 0,632 TWh (Terawattuur), dat op 1 juni wordt ingediend, bestaat uit grootschalige opwek van zonne-energie (176 hectare) en windenergie (42 turbines) op basis van bestaande en geplande projecten. Het is slechts de eerste concrete stap richting RES 1.0, die op 1 maart 2021 klaar moet zijn. In de RES 1.0 wordt gestreefd naar minimaal een verdubbeling van de 0,632 TWh. Of dat ook gaat lukken is afhankelijk van de gesprekken met inwoners, organisaties en volksvertegenwoordigers, zoals die bijvoorbeeld worden gevoerd in de ruimteateliers.

West Maas en Waal heeft inmiddels twee ruimteateliers achter de rug, twee momenten waar meegedacht werd over de energiestrategie van West Maas en Waal. Afgelopen maandagavond was de derde bijeenkomst, online ditmaal. Circa 50 deelnemers waren aanwezig via Zoom.nl om na te denken over de volgende stap, RES 1.0.
Er werd geconcludeerd dat nieuwe energie sporen trekt in het landschap. Nu al zijn in West Maas en Waal twee gezichtsbepalende zonnevelden en een waterkrachtcentrale. Duidelijk was ook dat de opwek van windenergie niet in de buurt van bebouwing zou moeten plaatsvinden.

Integrale gebiedsontwikkeling

Er wordt nu gewerkt langs verschillende denkrichtingen: de locaties langs infrastructuren, zoals de Betuwelijn en de A15, zijn interessant als energiecorridor; clusteren met een gebied in een aangrenzende regio heeft ook de aandacht, windmolens zijn immers van verre zichtbaar. Plannen van regio’s onderling worden op elkaar afgestemd. Ook de kom van West Maas en Waal is in beeld voor de plaatsing van windmolens en zonneparken.
De ondernemingslust van Maas en Walers was zichtbaar in het gesprek, ook het ongeduld: 'gemeente kom nu eindelijk met een visie. Er liggen projecten te wachten, maar we kunnen niet vooruit.' Draagvlak voor projecten neemt toe als de opbrengsten van zon- en windprojecten ook bij de inwoners terechtkomen, werd gezegd. En ook: waarom zoveel focus op wind- en zonne-energie, er zijn ook nog andere mogelijkheden. Er wordt inderdaad bij Ochten een proefopstelling gemaakt met waterkrachtturbines. Ook was er de wens om de infrastructuur van gas intact te laten, voor mogelijk gebruik van waterstof. En er werd gevraagd waarom nog niet alle daken belegd zijn met zonnepanelen.
Het volgende ruimteatelier voor West Maas en Waal wordt in het najaar verwacht. Met wellicht concrete plannen en ideeën waarop gereageerd kan worden, en die ongetwijfeld weer inzicht geven in deze complexe wereld van de opwekking van schone energie.

De duurzaamheidsplannen West Maas en Waal, in hoofdlijnen, zijn te vinden op www.westmaasenwaal.nl/ontwikkelingen-energie..

Door Addy de Meij

Meer berichten