Logo demaasenwaler.nl

Schoolverzuim gemeente Beuningen

BEUNINGEN – De leerplichtambtenaar van de gemeente Beuningen heeft dit schooljaar 23 keer een officiële waarschuwing gegeven vanwege schoolverzuim. 

In achttien situaties is het verzuim na de officiële waarschuwing gestopt. In vijf van de gevallen is het verzuim niet gestopt en is er een halt-traject gestart of proces-verbaal opgemaakt. Reden voor het verzuim waren een niet direct passend onderwijsaanbod, ongeoorloofd verzuim en ziekte.

Door Patrick Huisman

Meer berichten