Logo demaasenwaler.nl

Tijdelijke sluiting Hospice De Brug

DRUTEN - In verband met het coronavirus heeft het bestuur van De Brug Hospice en Thuiswaken moeten besluiten om De Brug tijdelijk te sluiten. In een persbericht informeren zij over de genomen maatregel.

"Ook wij werden geconfronteerd met de gevolgen van het corona virus. De afgelopen weken hebben we steeds meer maatregelen moeten nemen om vrijwilligers, verpleegkundigen, gasten en hun familie zoveel mogelijk bescherming te bieden. Ondanks deze maatregelen hebben steeds meer vrijwilligers zich ziekgemeld. De onzekerheid van besmetting gekoppeld aan de vaak hoge leeftijd van onze vrijwilligers spelen hierbij een belangrijke rol.
Het aantal afmeldingen heeft ondertussen een dusdanige vorm aangenomen dat het bijna onmogelijk is geworden om nog sluitende roosters te realiseren. We hebben daarom gekeken om nieuwe vrijwilligers te vinden om de gaten in de roosters voor de komende maanden in te vullen. Op onze oproep hebben we diverse positieve en warme reacties mogen ontvangen. Echter op grond van alle ontwikkelingen hebben we toch moeten vaststellen dat er onvoldoende continuïteit is in de bezetting van het Hospice. Daarom zijn we genoodzaakt om tot sluiting van het Hospice over te gaan, nadat onze laatste gast is overleden of elders is geplaatst."

Hoe lang de gedwongen sluiting zal duren is niet bekend. De Brug Hospice en Thuiswaken zal hierbij de richtlijnen van het RIVM volgen.

Meer berichten