Logo demaasenwaler.nl
De kerk in Weurt.
De kerk in Weurt. (Foto: Het Dijkmagazijn)

Geen publieke vieringen rondom Pasen en Goede Week

In verband met het coronavirus zijn de komende tijd alle diensten en vieringen afgelast. Meer informatie over het aanbod van de diverse kerken en geloofsgemeenschappen, zie de desbetreffende websites.

Parochie H. Franciscus en H. Clara
Het parochiebestuur van de parochie Heilige Franciscus en Heilige Clara heeft, vanwege de aangescherpte richtlijnen van het bisdom, besloten alle liturgische vieringen tot en met Pinksteren in besloten kring te vieren. Alle vieringen zijn live te volgen via de website www.parochiefranciscusenclara.nl. Meer informatie hierover treft u op de speciale pagina van de Parochie H. Franciscus en H. Clara elders in deze krant.

De H.H. Ewaldenkerk is op zondag van 10.30 tot 12.00 uur geopend voor persoonlijk gebed. Het Allerheiligst Sacrament wordt dan uitgesteld voor aanbidding. Ook tijdens de aanbidding wordt men gevraagd de regels van RIVM te volgen; dit wil zeggen tenminste 1,5 meter afstand en maximaal twee personen in de kerk. De aanwezige suppoost is nummer drie. De parochie vraagt mensen die voor persoonlijk gebed naar de kerk komen een bijdrage voor de voedselbank af te geven, in de vorm van houdbare levensmiddelen. Meer informatie: www.parochiefranciscusenclara.nl.
Als teken van hoop en troost; als signaal van respect voor alle mensen die werken in de hulpverlening; en om mensen met elkaar te verbinden, luidt de H.H. Ewaldenkerk de klokken van hoop. De klokken luiden op 25 maart en 1 april van 19.00 tot 19.15 uur.

Sint-Christoffelparochie
De Nederlandse bisschoppen hebben afgelopen week al aangekondigd dat de publieke liturgische vieringen met Palmzondag, de andere dagen in de Goede Week (het Paastriduüm) en met Pasen dit jaar worden afgelast. Alle maatregelen die de bisschoppen in Nederland eerder in verband met het coronavirus hebben afgekondigd, worden nu verlengd. De Sint-Christoffelparochie wil mensen in de gelegenheid stellen om via de kerkomroep de heilige Mis mee te vieren. Daarom zal kapelaan Steijaert tot nader order op zaterdagavond om 19.00 uur en zondag om 09.30 uur de heilige Mis vieren in de H. Barbarakerk in Dreumel. Belangstellenden kunnen de Mis meevieren via www.kerkomroep.nl, en daarbij de kerk in Dreumel selecteren. Voor meer informatie, zie: www.sintchristoffelparochie.nl.

Parochie H. Johannes XXIII
Vanwege de maatregelen rondom het coronavirus vervallen in de Parochie H. Johannes XXIII alle vieringen tot nader order. Dit geldt ook voor de Palmpasenoptocht op 5 april en de parochieavond op 21 april.
De afscheidsviering van pastor Jan de Waal, op 26 april, wordt verplaatst naar een later tijdstip dit jaar. De actuele berichten staan op de website van de parochie: www.johannesxxiii.nl

Protestante gemeente Rivierenland Oost
Alle kerkdiensten en andere activiteiten in de PKN gemeente Rivierenland Oost worden voorlopig afgelast. Op zondag is er om 9.30 uur een live stream eredienst te bekijken via YouTube. De link is terug te vinden op de website www.pkn.rivierenlandoost.nl.

Protestantse gemeente West Maas en Waal
De kerkdiensten van de protestantse gemeente West Maas en Waal worden voorlopig afgelast. Voor meer informatie, zie: www.pg-westmaasenwaal.nl.

Meer berichten