Logo demaasenwaler.nl
Foto: Eigen

Dorpshuis De Hucht weer op de rit

ALPHEN – Na de onrust die vorig jaar ontstond tussen het bestuur van dorpshuis De Hucht in Alphen en de gemeente West Maas en Waal over de opruimkosten die een onverwacht grote asbestvondst met zich meebracht, is het nodige gebeurd. Bestuur en gemeente zijn rond de tafel gaan zitten, en ondertussen is de sloopfase van de Hucht voorbij en de bouw begonnen.

Wat is er inmiddels veranderd. In hoofdlijnen: het voltallig bestuur van De Hucht is per 1 februari j.l. ingeschreven bij de Kamer van Koophandel en heeft daarmee een officiële status verworven. De huidige statuten van het dorpshuis zijn opnieuw nagelopen en getekend. De Hucht krijgt een geldlening op basis van hypotheekrecht en er zijn afspraken gemaakt over de wijze waarop tijdens de verbouw facturen worden ingediend.

‘Wij focussen nu vooral op de toekomst’, zegt Roland van der Heijden, bestuursvoorzitter van De Hucht. ‘Er wordt nu keihard gewerkt zodat de vernieuwde Hucht nog voor de bouwvak wordt opgeleverd. Tot nu toe heeft de bouw geen last van de coronadreiging, maar als bouwvakkers ziek worden, of er komt een lockdown dan wordt alles weer anders. In de hoop dat de bouw zo voorspoedig blijft verlopen als nu het geval is, kan Alphen rekenen op een mooi openingsweekend van het nieuwe dorpshuis’.

Door Addy de Meij

Meer berichten