Logo demaasenwaler.nl

Twee nieuwe leden voor Cliëntenraad Beuningen

BEUNINGEN - De Cliëntenraad Beuningen krijgt per 1 april versterking versterking van twee nieuwe leden, te weten de heer Van der Geugten en mevrouw Knoop-Voorzee.

Mevrouw Vrolijks legt, na twee termijnen van in totaal zes jaar, haar taken neer, zoals dat is vastgelegd. Mevrouw Schlosser stopt met haar werkzaamheden om gezondheidsredenen.

Naar aanleiding van hun beider vertrek is een openbare oproep geplaatst voor de werving van nieuwe leden, waarop twee kandidaten, die beide benoembaar zijn, hebben gereageerd.

Om de samenstelling van de Cliëntenraad te houden op zeven personen (exclusief voorzitter) is mevrouw Willems, wiens tweede termijn eveneens per april 2020 afloopt, voorlopig aan, tot de juiste persoon is gevonden voor het invullen van de openstaande vacature.

De nieuwe leden van de Cliëntenraad hebben zitting voor een termijn van drie jaar en kunnen daarna voor een tweede termijn worden voorgedragen en benoemd.

Geïnteresseerden kunnen zich nog steeds melden door een motivatiebrief met cv te sturen naar: clientenraad@beuningen.nl t.a.v. Thea Verduijn.

Meer berichten