Logo demaasenwaler.nl
v.l.n.r. Marinus Kempe, directeur bestuurder De Kernen, Chris van Velzen, bestuurslid DGWN, Piet Huijsman, voorzitter bestuur DGWN.
v.l.n.r. Marinus Kempe, directeur bestuurder De Kernen, Chris van Velzen, bestuurslid DGWN, Piet Huijsman, voorzitter bestuur DGWN. (Foto: De Kernen)

De Kernen en De Goede Woning Neerijnen tekenen intentieovereenkomst tot fusie

MAAS EN WAAL/HEDEL - Woonstichting De Kernen en De Goede Woning Neerijnen (DGWN) hebben op donderdag 19 maart jl. samen een intentieovereenkomst getekend waarin staat dat zij op 1 januari 2021 gefuseerd willen zijn. Het maakt de weg vrij om verdere stappen in aanloop naar de fusie in gang te kunnen zetten.

De jarenlange samenwerking van beide corporaties verloopt naar grote tevredenheid van huurders en medewerkers. Zowel de huurdersvertegenwoordiging als de Raad van Commissarissen van beide corporaties spreken hun vertrouwen uit en staan positief tegenover de voorgestelde fusie. De Kernen en DGWN zetten de komende periode de nodige stappen om te fuseren.

Huurdersvertegenwoordiging
De huurdersvertegenwoordiging van DGWN en De Kernen worden bij deze stappen betrokken en kunnen hun inbreng geven. In de loop van het jaar geeft de huurdersvertegenwoordiging hun formele zienswijze op de voorgestelde fusie. Voorafgaand worden zij uitvoerig geïnformeerd over de meerwaarde van een fusie.

Kwetsbaar
DGWN heeft eerder al aangegeven dat het voor een kleine corporatie niet meer verstandig is om zelfstandig te blijven. De organisatie wordt te kwetsbaar en de kosten van bedrijfsvoering te hoog. Fuseren met samenwerkingspartner De Kernen borgt dat huurders volkshuisvestelijk in het betrekkelijk dunbevolkte werkgebied goed bediend kunnen blijven. De fusieorganisatie verwacht straks meer slagkracht in de regio te hebben, waardoor belangen van huurders nog beter behartigd kunnen worden. Ook is de fusieorganisatie financieel en organisatorisch minder kwetsbaar en daardoor beter voorbereid op de toekomst

Meer berichten