Logo demaasenwaler.nl
Dag van Druten 2019.
Dag van Druten 2019. (Foto: John van Gelder)

Nieuwe inwonersinitiatieven: Mee®doenertjes en Buurtfonds

DRUTEN - In het collegeprogramma 'Druten Daagt Uit' staat dat er een leefbaarheidssubsidie wordt toegekend aan bijeenkomsten en projecten die georganiseerd worden door inwoners.

Burgemeester en wethouders hebben woord gehouden. Verantwoordelijk wethouder Sjef van Elk legt uit dat het bestedings- en investeringsprogramma van 2020 tot en met 2022 maar liefst 25.000 euro per jaar is. De gemeente gaat inwonersinitiatieven door middel van zogenaamde Mee®doenertjes en een Buurtfonds mogelijk maken en faciliteren. Het gaat om initiatieven die het welzijn en de leerbaarheid in dorpskernen en wijken bevorderen. Van Elk: 'Verbinden en ontmoeten staan centraal.'

In de gemeente Wijchen heeft men goede ervaring met Mee®doenertjes. In navolging van Wijchen wil het college in Druten inwoners stimuleren om dingen te organiseren die de sociale samenhang bevorderen. Ad van Tilborg zit in Wijchen in de burgerjury die aanvragen beoordeelt. Hij geeft een voorbeeld. Er werd een buurtfeest georganiseerd door inwoners van de straat die vanwege renovatie lang had opengelegen. Toen de overlast voorbij was, vond men dat een mooie aanleiding om elkaar beter te leren kennen.
Net als in Wijchen bedraagt in Druten een Mee®doenertje maximaal 300 euro. Voor 2020 is er 6.000 euro beschikbaar. Dat geeft dus ruimte voor 20 initiatieven.

Het Buurtfonds is bedoeld voor grotere initiatieven. Een bijdrage uit dit fonds is minimaal 500 en maximaal 5.000 euro. Er moet daarbij wel sprake zijn van minimaal 50 procent co-financiering. Dus om voor 500 euro in aanmerking te komen moet de aanvraag minimaal 1.000 euro zijn.

Aanvragen

Voor beide regelingen geldt dat ze laagdrempelig en toegankelijk zijn. Er hoeft slechts een simpel formulier ingevuld te worden. Er is geld gereserveerd voor 2020 tot en met 2022. De uitvoering is door het college neergelegd bij de stichting MeerVoorMekaar. Iedere aanvraag wordt beoordeeld door een burgerjury, die zo snel mogelijk wordt samengesteld. Aanmelden voor de burgerjury kan bij Mariëlle van Swaay, via m.vanswaay@meervoormekaar.nl.

Door Piet Zeeuwen

Meer berichten