Logo demaasenwaler.nl

Bestuurlijke splitsing regionale afdelingen CDA

DRUTEN/WEST MAAS EN WAAL - Tijdens de Algemene ledenvergadering van het CDA Druten-West Maas en Waal op 18 december 2019 is na rijp beraad besloten dat de afdelingen bestuurlijk weer op eigen benen moeten komen staan.

Het bestuur is ook van mening dat het wenselijk is dat een afdeling een eigen bestuur heeft, waardoor de politieke tak van de afdeling optimale ondersteuning kan krijgen. Tijdens de Algemene Ledenvergadering van 21 april 2020 moeten beide afdelingen een eigen bestuur kiezen. Het huidige bestuur zal voortvarend te werk gaan om die verkiezingen voor te bereiden. In 2016 was de bestuurlijke fusie ontstaan uit personele noodzaak. Daarnaast liepen de politieke paden parallel. Sindsdien is het politieke landschap veranderd. De gemeente Druten heeft besloten tot ambtelijke samenwerking met de gemeente Wijchen. Die ambtelijke samenwerking zal naar verwachting binnen enkele jaren resulteren in een fusie van de gemeenten Druten en Wijchen. De CDA-fractie van de gemeente Druten wil daarom ook de samenwerking met haar collega's in Wijchen in de komende jaren intensiveren. De gemeente West Maas en Waal daarentegen wil op eigen benen blijven staan. De visie van de afdeling is daarmee in overeenstemming: zolang een gemeente bestuurlijk en financieel kwalitatief goed kan functioneren, is fusie niet noodzakelijk. Fusie kan nooit doel op zich zijn, maar slechts middel tot verbetering van het bestuurlijk apparaat en financiële slagkracht. In de komende maanden kunnen kandidaten voor de nieuw te vormen besturen zich melden bij de secretaris van het huidige bestuur. Nadere berichtgeving volgen.

Meer berichten