Logo demaasenwaler.nl

Deest tekent tegen mega-zonnepark Uivermeer

De handtekeningenactie tegen een commercieel mega-zonnepark op het Uivermeer heeft 882 handtekeningen opgeleverd. Op donderdag 19 december worden de handtekeningen aangeboden aan de Drutense gemeenteraad. Burgemeester Van Rhee-Oud Ammerveld zal de petitie in ontvangst nemen.

Het doel van de handtekeningenactie is dat de gemeente het plan voor een drijvend mega-zonnepark op natuurgebied het Uivermeer van tafel veegt. Van de 882 handtekeningen komen zo'n 600 handtekeningen uit Deest zelf. Dit is een groot aantal op krap 1800 inwoners en ca. 800 adressen. De Vereniging Uivermeer is erg blij met dit resultaat: "We hadden zeker een paar honderd handtekeningen verwacht, maar dit hoge aantal bevestigt dat veel mensen een industriële installatie niet zien zitten in dit natuurgebied".

Terug naar de tekentafel

De gemeenteraad van Druten is verantwoordelijk voor de lokale energietransitie. Exploitant GroenLeven B.V. heeft toestemming nodig van de gemeente om het zonnepark te realiseren. De ondertekenaars van de handtekeningenactie roepen de gemeenteraad op om af te zien van dit plan en terug te gaan naar de tekentafel. Er zijn voldoende alternatieve routes om de doelstelling Druten energieneutraal 2040 te behalen.

Achtergronden

Het meer van de Uivermeertjes is ontstaan door zandwinning. De gemeente beloofde het gebied op te leveren als natuur, met de mogelijkheid voor extensieve recreatie, zoals wandelen en vissen. De gemeente is haar belofte echter alweer vergeten en wil opnieuw profiteren van het Uivermeer. Nu gaat het om het behalen van de doelstelling 'Energieneutraal in 2040' en tegelijkertijd miljoenen te ontvangen als compensatie voor het beschadigen van dit natuurgebied.

Exploitant GroenLeven B.V. heeft een Europese subsidie van bijna 46 miljoen euro voor het mega-zonnepark in het voorjaar van 2017 aangevraagd. Dit is ruim vóór het vaststellen van de Drutense Routekaart in augustus 2018. In de Routekaart duikt het Uivermeer vervolgens op als voorkeurslocatie voor zonne-energie. Omwonenden zijn in deze fase niet geraadpleegd of gehoord over deze locatie.

GroenLeven heeft grote belangen. Zij zijn al vanaf 2017 met de ontwikkeling van dit zonnepark bezig. De planvorming heeft ook het een en ander gekost: onder meer de ontwikkeling van het verankeren van de panelen aan de bodem, wat in eerste instantie niet mogelijk was. De 14 transformatoren (hoogte 2 meter) zullen ook op het water geplaatst worden, tussen de zonnepanelen.

Aangezien het project voor Groenleven een prestigeproject is: het grootste drijvend zonnesysteem van geheel Europa, is voor hen het belang groot dat het door kan gaan.

Het mag dan ook wat kosten: een miljoen aan fondsgelden voor natuur en verduurzaming, met een sociale component. En de gemeente die jaarlijks 50.000 euro extra ontvangt voor 15 of 25 jaar of wellicht langer. Het is goed om te beseffen dat de extra financiële compensatie voor fondsen en bijdragen aan de gemeente, een sigaar uit eigen doos is: het is allemaal subsidiegeld.

Vereniging Uivermeer is opgericht door inwoners van Deest. Een aantal inwoners heeft in zowel 2017 als 2018 de gemeente schriftelijk benaderd met vragen en zorgen over de ontwikkelingen van het Uivermeer. Aangezien de gemeente geen gehoor geeft en de zakelijke belangen van andere organisaties bij de ontwikkeling van het Uivermeer zo groot zijn geworden, is deze belangenvereniging opgericht.

De belangrijkste boodschap van omwonenden en andere gebruikers van het gebied is dat de natuur behouden moet blijven en dat duurzame energie elders in de gemeente kan worden opgewekt. Door een natuurgebied aan te wijzen als voorkeurslocatie voor grootschalige energie-opwekking maakt Druten een keuze die voor zover bekend door geen enkel adviesorgaan of expertisecentrum wordt ondersteund.

De Vereniging Uivermeer wil dat de natuur wordt gespaard en dat Druten eerst de gangbare stappen in de energietransitie zet: energiebehoefte verminderen door o.a. verduurzamen van het woningbestand; zonne-energie zoveel mogelijk op daken en braakliggende terreinen; en eventueel windenergie heroverwegen.

In Nederland en ook in de gemeente Druten moeten we zuinig zijn op de weinige natuur die we hebben. Het is alleen al daarom onvoorstelbaar om een natuurgebied aan te wijzen als locatie voor potentieel het grootste drijvende zonnepark in Europa. En dit terwijl er voldoende alternatieve opties zijn.

Meer berichten