Logo demaasenwaler.nl
Het SODC zorgt onder andere voor een sfeervol uiterlijk van het centrum.
Het SODC zorgt onder andere voor een sfeervol uiterlijk van het centrum. (Foto: John van Gelder)

Centrummanagement voor gevarieerd en gastvrij Druten

DRUTEN - Nu, eind 2019, zijn er verschillende partijen actief in het centrum van Druten. Ze hebben allemaal dezelfde ambitie; een gevarieerd, verrassend en gastvrij Druten Centrum. Burgemeester en wethouders hebben een 'versneller' de opdracht gegeven om een voorstel te maken hoe deze partijen op één lijn kunnen komen en dan meer gestructureerd kunnen gaan werken.

Er is een visiedocument centrummanagement opgesteld. Dit document is gedeeld met de stuurgroep centrum, de Stichting Ondernemersfonds Druten Centrum, kortweg het SODC genoemd, en de begeleidingscommissie. Alle drie de partijen kunnen zich vinden in het voorstel. Er komt nu het 'centrummanagement Druten'. En dat orgaan stelt een centrummanager aan die als belangrijkste taak heeft om alle partijen in het veld te verbinden.

Als burgemeester en wethouders instemmen, kan het centrummanagement per 1 januari 2020 van start gaan en kan een centrummanager aangesteld worden. De gemeente betaalt daarvoor drie jaar lang twintigduizend euro. Natuurlijk zijn aan deze vorm van subsidie voorwaarden verbonden en dient de stichting jaarlijks verantwoording af te leggen over de inzet van de subsidie en de centrummanager.

Waaraan in ieder geval aandacht besteed gaat worden: reclame- en terrassenbeleid dat afgelopen zomer is ingevoerd. Bewoners, ondernemers en belanghebbenden zijn betrokken geweest bij het opstellen van het beleid. Het beleid valt of staat met handhaving. Daarom gaat team handhaving binnenkort bij ondernemers langs om hen te wijzen op het naleven van het beleid. Fietsparkeerbeleid: onlangs is er een inventarisatie gedaan onder ondernemers, inwoners en bezoekers van de Hogestraat of er voldoende fietsenstallingen zijn en waar er nog gemist worden. Op enkele plaatsen is behoefte aan extra stallingen. En er komen nog meer hanging baskets die een positieve bijdrage aan de sfeer.

Door Piet Zeeuwen

Meer berichten