Logo demaasenwaler.nl

Resultaten straatcoaches Beuningen

BEUNINGEN - De inzet van straatcoaches in Beuningen is een succes gebleken en wordt ook in 2020 en 2021 voortgezet. Dat heeft het college van B&W besloten. Tot het najaar van 2018 was er in de gemeente hinder van jongerenoverlast. Een groep Beuningse jongeren hing in de avonden en weekenden rond in de openbare ruimte waarbij er onder meer vernielingen plaatsvonden, er (zwaar) vuurwerk werd afgestoken en er overlastklachten van inwoners kwamen.

Om hieraan een einde te maken, zijn vanaf januari 2018 straatcoaches via bureau Solution Support tijdelijk ingezet voor de begeleiding van de jongerengroep. In mei 2019 is de samenwerking met dit bureau beëindigd en zijn er twee nieuwe straatcoaches aangesteld bij Stichting Perspectief. Volgens de gemeente Beuningen zijn de resultaten van de inzet van straatcoaches goed. De overlast gevende jeugdgroep is in beeld. Er is vertrouwen in de straatcoaches. Hierdoor is de overlast behoorlijk afgenomen. Om te zorgen dat dit zo blijft en de vernielingen aan openbare ruimte/gebouwen verder afnemen, is volgens B&W continuering van straatcoachwerk nodig. Deze coaches die ieder twintig uur per week bezig zijn met hun taken, kosten de gemeente zeventigduizend euro per jaar.

Door Patrick Huisman

Lees ook

Meer berichten
 

Wat vindt u?

Mondkapje verplichten?Reageren!