Logo demaasenwaler.nl

Opbrengst collecte Alzheimer

LEEUWEN - Alzheimer Collecte Beneden Leeuwen en Boven Leeuwen heeft het bedrag opgebracht van € 843,35.

Hartelijk voor de gulle giften en de inzet van de collectanten.

Meer berichten