Logo demaasenwaler.nl

Wmo-vervoer

BEUNINGEN – Inwoners van de gemeente Beuningen die gebruikmaken van Wmo-vervoer mogen voortaan maar tot 1500 kilometer per jaar gebruikmaken van de vergoeding die de gemeente daarvoor toekent.

Boven die grens draait men zelf volledig op voor de kosten van het vervoer. De gemeente komt met de maatregel, omdat de vervoerskosten van de Wmo sinds 2016 maar blijven stijgen en de gemeenteraad de kosten in de hand wil houden. Beuningen heeft onderzoek gedaan en diverse gemeenten in de regio kennen al een kilometerbeperking van 1500 kilometer per jaar en dat wil het college nu ook in Beuningen. Met het Wmo-vervoer dat is ondergebracht bij Avran kunnen mensen die niet met het openbaar vervoer kunnen reizen toch naar een afspraak, familie of vrienden. Het college van B&W ziet ook de conflicterende belangen: 'aan de ene kant het belang van het meedoen in de samenleving en het voorkomen van eenzaamheid en aan de andere kant de financiële effecten die het systeem voor alle inwoners onder druk zetten.' In de praktijk blijken op dit moment maar tien mensen te zijn die meer dan 1500 kilometer per jaar aan vervoerskosten claimen. Met hen wordt het gesprek aangegaan en er komt een overgangstermijn. Als er bijzondere situaties zijn, kan de gemeente een uitzondering maken. Het gaat hierbij overigens niet om het leerlingenvervoer, dat staat erbuiten. Uiteindelijk hoopt de gemeente er maximaal 40.000 euro per jaar mee te besparen. De gemeenteraad heeft het laatste woord.

Meer berichten
 

Wat vindt u?

Mondkapje verplichten?Reageren!