Logo demaasenwaler.nl

Resultaten onderzoek Wmo en jeugdhulp positief

DRUTEN - Gemeenten zijn verplicht om jaarlijks een cliëntervaringsonderzoek uit te voeren dat de cliënttevredenheid moet monitoren, signalen opvangt en de dienstverlening waar nodig bijstuurt.

Onderzocht werden de cliëntervaringen met de Wmo en Jeugdhulp. Wat zijn de resultaten voor de Wmo? De kwaliteit van de ondersteuning krijgt een 7,9 en wordt door 87 procent van de ondervraagden beoordeeld als (zeer) goed. Het regelen van hulp scoort een 7,5. Druten scoort hier duidelijk hoger dan Nijmegen en vergelijkbaar met Heumen, Wijchen, Mook en Middelaar. Aandachtspunten zijn: een wat lagere waardering van cliënten met begeleiding (7) ten opzichte van cliënten met huishoudelijke hulp (7,7) en een afgenomen tevredenheid over de snelheid waarmee men is geholpen (van 78 procent tevreden in 2018, naar 71 procent tevreden in 2019). Het regelen van jeugdhulp wordt gewaardeerd met een gemiddeld rapportcijfer van 7, de jeugdhulp zelf met een 7,8. Het aandeel ouders en/of verzorgers van jeugdhulpcliënten dat aangeeft dat de situatie niet verbetert door de hulp, ligt tussen de 15 en 25 procent. Wanneer het gaat over de contacten die men had voor het regelen van hulp overheerst tevredenheid, maar is 5 tot 15 procent toch ontevreden. Een ander belangrijk aandachtspunt is dat respondenten regelmatig opmerken dat zij lang hebben moeten wachten op een gesprek over hulp of tot de hulp van start ging.

Door Piet Zeeuwen

Meer berichten