Logo demaasenwaler.nl
Er komt een tachtig meter lange brug bij het project Over de Maas.
Er komt een tachtig meter lange brug bij het project Over de Maas. (Foto: Marion Enzerink Fotografie)

Definitief brug in Veerweg

ALPHEN – Er komt definitief een verlengde brug in de Veerweg bij Alphen. Eerder was nog sprake van een brug van 24 meter, maar dat wordt nu 80 meter. De weg kan bij hoog water volledig onder het water verdwijnen. 

De gemeente gaat ook akkoord met de brug, omdat het daarmee hoopt de dijkverlegging bij buurtschap Moordhuizen definitief van de baan te krijgen. Dat is officieel nog niet gelukt.

Het rijk en de provincie betalen de verlengde brug in de Veerweg. De bedoeling is dat hiermee een extra waterstandverlaging gerealiseerd wordt in het kader van de hoogwaterveiligheid van de Maas.

Afkoopsom

De gemeente krijgt van de andere partijen een afkoopsom voor de kosten van onderhoud in de komende jaren. Dat was onderwerp van discussie, omdat de kosten van onderhoud op kunnen lopen als bij hoog water er van alles tegen de brug aan kan slaan.
Over de financiële gegevens wordt niets bekendgemaakt, aangezien de bouw van de brug op dit moment aanbesteedt wordt. De cijfers moeten daarom geheim blijven. Het project Over de Maas, waar de brug deel van uitmaakt, moet per 31 december 2021 afgerond en opgeleverd zijn. Er is geen ruimte om deze deadline te verschuiven. De verlengde brug dient dan eveneens te zijn gerealiseerd. De bouwperiode van de brug is voorzien vanaf april 2020.

Door Patrick Huisman

Meer berichten