Logo demaasenwaler.nl

Dorpsraad D'n Drôad Deest een feit

DEESTGemeente Druten is een dorpsraad rijker: D'n Drôad Deest.

Donderdag 3 oktober j.l. heeft een eerste bijeenkomst onder leiding van Bart van Gelder plaatsgevonden in 't Trefpunt met betrekking tot de oprichting van een dorpsraad voor Deest. Zo'n 60 belangstellenden hebben deze avond bezocht. Naast informatieverstrekking door gemeente Druten (wethouder Van Elk), vereniging Dorpshuizen en Kleine Kernen en de werkgroep Dorpsraad in oprichting, heeft De heer Van Tilborg van dorpsplatform Bergharen zijn ervaringen gedeeld.

Het tweede deel van de avond was interactief, waarbij de aanwezigen ideeën konden inbrengen met betrekking tot vijf thema's, die allemaal met leefbaarheid te maken hebben en voortgekomen zijn uit de Leefbaarheidswerkgroep van Woonwaarts.

Aan het eind van de avond is een oproep gedaan voor een werkgroep die zich gaat bezighouden met de herinrichting van het Trefpuntplein en een veilige schoolzone. Ook gaat een andere groep meedenken over het openbaar groen in Deest, samen met gemeente Druten. Al met al bleek er ruim voldoende draagvlak voor een dorpsraad.

Tijdens de evaluatie van de avond enkele weken later is formeel de dorpsraad opgericht en een bestuur geïnstalleerd. Onder de naam Stichting Dorpsraad D'n Drôad zal de dorpsraad verder werken. Harry van Geelen is benoemd tot voorzitter. De andere vijf bestuursleden zijn Marc Alewijn, Berry van den Broek, Rolf Janssen, Erik van den Broek en Koen van Aanholt. Het bestuur is bereikbaar op dundroad@gmail.com.

Meer berichten