Logo demaasenwaler.nl
Het moment van ondertekening.
Het moment van ondertekening. (Foto: Luuk van Wezel)

Boeren richten coöperatie voor opwekking van hernieuwbare energie op

Agrarisch Geluid van ZLTO Maas en Waal

Door Jeannette van Rossum

MAAS EN WAAL - Bestuurders van ZLTO Maas en Waal hebben onlangs hun handtekening gezet. Zij richtten hiermee twee gebiedscoöperaties voor de opwekking van duurzame energie op. Het doel is om voor hun leden de regie te houden in de opwekking van duurzame energie. Door de planning, ontwikkeling en realisatie van hernieuwbare energie in eigen hand te houden. Zo zien ze kansen om mee te werken aan de energietransitie. Hiermee blijft het platteland vitaal en deelt de samenleving in de Maas en Waalse dorpen, mee in de winst.

De energietransitie heeft grote gevolgen voor het buitengebied. Door zonneweides, daken vol panelen en windturbines ontstaat een ander beeld van de agrarische omgeving. Dat geeft geen fraaier uitzicht in de polder. Maar omwille van het milieu is het nodig. De gemeentelijke regio's hebben van hogerhand een taak opgelegd gekregen. Elke gemeente moet een bijdrage leveren aan opwekking van duurzame energie. Boeren hebben de grond en de ruimte hiervoor, en voelen zich dan ook nauw betrokken. Zij nemen het initiatief. ZLTO wist: 'Als het dan toch moet, dan houden we liever zelf de regie. Zo voorkomen we dat S.D.E-subsidies (Subsidie Duurzame Energie) wegvloeien naar het buitenland. Laten we de lusten en lasten dan maar samen delen. Daarom kozen we voor de vorm van een coöperatie. Iedereen kan meedoen. Particulieren, boeren, dorpen en verenigingen kunnen deelnemen. Zo maken we van een bedreiging een kans. Dorpsplatforms zijn intussen benaderd om hierover mee te denken. Bewoners kunnen later instappen en investeren in een mooi maatschappelijk gedragen project.'

Dit project is in zekere zin uniek. Jan van Lent, voorzitter van ZLTO Maas en Waal, schetst een doorkijk naar de toekomst. 'Er gebeurt veel in het agrarisch buitengebied in deze twee gemeenten. Ook onwenselijke dingen als verloedering en leegstand van bedrijfsgebouwen. We moeten leegstand saneren, want dat is een bron van (drugs)criminaliteit. Door dit project voorkomen we veel ellende, en kunnen we het buitengebied leefbaar en aantrekkelijk houden. Met zonnepanelen op het dak, kan er asbest gesaneerd worden. In den lande lopen veel meer van deze projecten, maar deze coöperatie opgericht door boeren is daarom uniek. Vitaal platteland, in de ruimste zin van het woord, is het doel. Het kan een sociaal-maatschappelijk en economische meerwaarde geven. De energietransitie kan hiermee samengaan met een aantrekkelijk, leefbaar en werkbaar buitengebied. Goed voor het milieu, toeristen, boeren en dorpelingen.'

In de klimaatwet is vastgelegd dat in 2030 49% en in 2050 95% van de CO2-reductie, ten opzichte van 1990, moet zijn gerealiseerd. De uitstoot van broeikasgassen moet fors omlaag. Het doel is om in Nederland in 2050 energieneutraal te krijgen. Volgend jaar wordt duidelijk hoeveel de gemeenten Druten en West Maas en Waal hierin gaan bijdragen.

Meer berichten