Logo demaasenwaler.nl

Uitnodiging informatieve avond voor alle 65-plussers

ALPHEN - Vrouwen van Nu organiseert een informatieve avond op donderdag 21 november voor alle 65+ uit de gemeente West Maas en Waal. Aanvang is 19.30 uur in de Edohof, Schoolstraat 7, 6626 AC Alphen.

Onderwerpen zijn: 'Veiligheid in en om het huis' door een medewerker van GBI Dick Smits en 'Hoe zorg in 2020' door Marielle Kolvenbach van Zorgcentrum St Barbara uit Dreumel.

Opgave voor niet-leden uiterlijk 18 november bij Petra Kuijpers, tel.561288/06-30662549.

Meer berichten