Logo demaasenwaler.nl
D'n Dulper Boven-Leeuwen
D'n Dulper Boven-Leeuwen (Foto: Reinier Jansen)

Inventarisatie knelpunten MFA's

WEST MAAS EN WAAL – Een onderzoeksbureau, Hevo, gaat voor de gemeente mogelijke knelpunten bij MFA's en dorpshuizen van de gemeente West Maas en Waal in beeld brengen.

Het college zoekt naar een weg om tot een toekomstbestendige exploitatie voor de MFA's/dorpshuizen te komen. De positie van deze instellingen is financieel kwetsbaar, niet alle MFA's zien kans hun begroting sluitend te maken. Als voorbeeld werd Kulturhus D'n Dulper genoemd. Deze MFA loopt inkomsten mis, nu een paar van de lokalen van de Mariaschool, die ook onder het beheer van D'n Dulper valt, gesloten zijn. Daarnaast komen in dit onderzoek wellicht parallellen tussen de MFA's aan het licht, waarvan geleerd kan worden. Ook hoopt de gemeente duidelijk te krijgen waarom de ene MFA wel over voldoende inkomsten beschikt en de ander niet.

Het is lastig voor de gemeente om met de MFA's het gesprek aan te gaan, omdat het onafhankelijke, commerciële instellingen betreft. Maar, zegt wethouder De Vree, de MFA's zijn maatschappelijke knooppunten die we voor de dorpen willen behouden. Daarom willen we dit onderzoek faciliteren en zo de MFA's behulpzaam zijn.

De hele procedure zal de nodige tijd in beslag nemen, in het voorjaar van 2020 weten we meer, zo verwacht De Vree.

Door Addy de Meij

Meer berichten