Logo demaasenwaler.nl

Vier vrijstaande woningen aan de Bijmansstraat

DEEST– Er komen vier vrijstaande woningen op de hoek van de Bijmansstraat/Boeiensestraat in Deest. Het college van B&W heeft hiervoor een principeverzoek goedgekeurd.

Er zijn wel een aantal voorwaarden aan verbonden. Zo moeten de woningen wel een dorps karakter krijgen, moet er voorzien worden in voldoende parkeerplaatsen en is er een groene erfafscheiding noodzakelijk. De initiatiefnemer wilde eerst zes woningen op die locatie realiseren, maar de gemeente ziet dat niet zitten. Door twee woningen aan de Boeiensestraat te situeren ontstaat er volgens de gemeente een aanzet om het dorp verder in westelijke richting te ontwikkelen. Dat vindt de gemeente niet gewenst omdat uit de structuurvisie blijkt dat de ontwikkelingsrichting van Deest aan de zuidoost kant van het dorp ligt. De initiatiefnemer kan nu definitief aan de slag met het bouwplan voor de woningen.

Door Patrick Huisman

Meer berichten
 

Wat vindt u?

Mondkapje verplichten?Reageren!