Logo demaasenwaler.nl

Onderzoek naar woonwagens in West Maas en Waal

WEST MAAS EN WAAL – De gemeente gaat meedoen aan een regionale inventarisatie van woonwagenstandplaatsen. Het gaat om een gezamenlijke inventarisatie naar het huidige woonwagen/standplaatsenbeleid, het aantal standplaatsen en/of woonwagenlocaties en de toekomstige behoefte hieraan per gemeente in de Regio Rivierenland. Er moet beleid komen dat voldoende rekening houdt met en ruimte geeft aan het woonwagenleven van woonwagenbewoners.

Dit is het gevolg van beleid van minister Ollongren die in 2018 stelde dat Gemeenten meer ruimte moeten bieden aan woonwagenbewoners. Die moeten binnen een redelijke termijn kans maken op een plek om te wonen; het 'uitsterfbeleid' dat gemeenten jarenlang hebben gevoerd, mag niet meer. De minister kwam met dit besluit na uitspraken van het mensenrechtencollege en de Ombudsman. In het plan van aanpak is een aantal randvoorwaarden opgesteld. Het onderzoek start eind oktober en moet aan het eind van het jaar klaar zijn.

Door Patrick Huisman

Meer berichten