Logo demaasenwaler.nl

Beuningen lijkt definitief uit de rode cijfers

BEUNINGEN – Na jaren in de rode cijfers ziet Beuningen voor het eerst een meerjarenbegroting voor zich met alleen getallen in de plus. Desondanks gaan de kosten voor inwoners omhoog als het gaat om de afvalstoffenheffing en rioolrecht.

De gemeente ziet na jaren van bezuinigingen door het miljoenentekort op de Beuningse Plas het begrotingsoverschot oplopen van bijna negen ton in 2020 tot ruim twee miljoen in 2023. Die bedragen zouden voorlopig naar de algemene middelen moeten, omdat de reservepositie van Beuningen nog aan de magere kant is. Daar waar de provincie graag ziet dat de gemeente meer dan 50 miljoen reserve heeft, is dat nu nog maar vijf miljoen.

Wethouder Plaizier van Financiën is dan ook voorzichtig: 'Ik geef ook meteen een winstwaarschuwing, want we zijn er nog lang niet.' Volgens de wethouder zijn er diverse succesfactoren die ten grondslag liggen aan het positieve financiële resultaat, zoals bij de zorg: 'We zijn op de goede weg. Onze aanpak werkt. In 2019 hebben we sterk ingezet op preventie in de zorg. Dat werpt zijn vruchten af.'

Door de voorzichtige opstelling van de wethouder is er weinig ruimte voor nieuw beleid. Wel moeten er de komende jaren investeringen gedaan worden in de onderwijshuisvesting van met name basisschool De Dromedaris en moet de gemeenteraad een beslissing nemen over de toekomst van het zwembad.

De kosten per huishouden gaan wel omhoog. Zo stijgt de afvalstoffenheffing met 20 euro en het riool-recht met 15 euro.

Door Patrick Huisman

Meer berichten