Logo demaasenwaler.nl

West Maas en Walers in discussie tijdens tweede ruimte-atelier

WEST MAAS EN WAAL - In het Gelders Energieakkoord is afgesproken dat Gelderland de lat om de CO2-reductie te realiseren iets hoger legt dan wat in de klimaatwet is vastgesteld. In de klimaatwet staat 49 procent, de Provincie Gelderland gaat voor 55 procent in 2030.

De gemeente West Maas en Waal is in dit proces onderdeel van de Regio Rivierenland/Fruitdelta. Er zijn zes van deze regio's in Gelderland, die elk een voorstel aan de provincie doen wat ze kunnen betekenen om de landelijke doelstelling te halen. De provincie deelt de uitkomst daarvan in een concept bod met de overheid. Dan is het inmiddels 2020 en zal blijken of alle provincies samen voldoende maatregelen hebben bedacht om de CO2-reductie in 2030 met 49 procent te verminderen.

Over hoe dit te realiseren werd gebrainstormd in een zogeheten ruimte-atelier, het tweede dit jaar, onderdeel van een uitgebreid inspraak- en adviesproces vanuit de RES – Regionaal Energie Strategie – Rivierenland. In dit atelier discussieerden West Maas en Walers van allerlei pluimage een avond lang in een zaal van De Twee Linden in Beneden-Leeuwen. Men kon concreet meedenken over de mogelijkheden waar zonnepanelen en windmolens in West Maas en Waal mogelijk zijn. Niet om besluiten te nemen, maar om de gemeente van ideeën te voorzien.

De veertig deelnemers bogen zich over vijf tafels; op elke tafel een grote plattegrond van West Maas en Waal, viltstiften, een gespreksleider van RES en tekenen maar. Een windmolen hier? Maar dat levert last op voor daar. Waar kan je zonnepanelen kwijt zonder dat het te erg opvalt. Op goede landbouwgrond? Of op slechte grond? Wat is dan slechte grond? Hoe groot is een hectare op de kaart. De gemeente zoekt plek voor zonnepanelen en windmolens. Natuurlijk wordt er ook gediscussieerd over de hoogte van zo'n windmolen.

Aan vrijwel elke oplossing die werd bedacht, kleven ook weer bezwaren. Te dicht bij de bewoners. Schade aan de natuur. Horizonvervuiling. Het werd iedereen duidelijk dat wát je ook bedenkt, je moet er iets voor inleveren. En wie gaat dat doen? Wat ook duidelijk werd, was de ultieme noodzaak om de CO2-vervuiling terug te dringen. De urgentie daarvan was geen onderwerp van discussie. En wat ook helder werd: de mogelijke plek van zonnepanelen en windmolens kan aan een termijn worden gebonden. Ze staan er niet voor de eeuwigheid, en nieuwe technologieën zullen zich ongetwijfeld aandienen.

Als je iets inlevert, kan je misschien iets terugvragen. Compensatie in de vorm van extra huizen, recreatieve voorzieningen, extra natuur… Dat zal zeker onderdeel van de onderhandelingen worden, aldus wethouder Duurzaamheid Ton de Vree aan het slot van de bijeenkomst.

In de loop van het najaar wordt nog een derde bijeenkomst belegd. Dan worden de concrete plannen uit de ruimte-ateliers toegelicht. Om ze vervolgens voor te leggen aan het college en de gemeenteraad, die er een knoop over door mogen hakken. Volgende week in deze krant een interview met wethouder Ton de Vree over het thema Duurzaamheid en wat dit voor de Maas en Walers betekent.

Door Addy de Meij

Meer berichten