Logo demaasenwaler.nl

Verplichte opname in instelling, ook in Druten nieuwe wetgeving

DRUTEN - Door een ernstige psychische aandoening kan iemand een gevaar voor zichzelf of anderen zijn. Tot op heden is verplichte opname in een instelling de enige manier om deze mensen te helpen en het gevaar weg te nemen. Maar daar kan de nieuwe Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg (Wvggz) verandering in gaan brengen. Bijvoorbeeld door de verplichte zorg poliklinisch of bij iemand thuis te geven. Dit sluit ook beter aan bij het uitgangspunt om zorg en ondersteuning zoveel mogelijk thuisnabij te organiseren. De zorgontvanger kan daardoor blijven deelnemen aan de samenleving en houdt contact met familie en vrienden.

Verplichte zorg
Echter ook gedwongen en vrijwillige opname in een instelling blijven mogelijk. Dit kan bijvoorbeeld bij een onveilige thuissituatie, als er gevaar is voor de omgeving of op verzoek van de zorgontvanger zelf. Opname in een instelling is één vorm van verplichte zorg. Onder verplichte zorg valt bijvoorbeeld ook het toedienen van verplichte medicatie. Verplichte zorg kan op twee manieren worden opgelegd: op basis van een crisismaatregel door de burgemeester of op basis van een zorgmachtiging door de rechter. In haar vorige baan in Tiel moest Corry van Rhee – Oud Ammerveld soms wel drie keer per week in die hoedanigheid optreden. In Druten slechts zéér sporadisch.

Informatienota
In een informatienota voor de gemeenteraad geven B&W van Druten aan samen met andere gemeenten uit Gelderland-Zuid volop met deze materie bezig te zijn. Volgens hen geeft de nieuwe wet diverse voordelen, zoals bijvoorbeeld meer zorg op maat, inspraak voor de zorgontvangers en hun familie, zo vroeg mogelijk signaleren en meer ondersteuning aan familieleden en andere betrokkenen. De bedoeling is dat de nieuwe wet nog dit jaar geïmplementeerd wordt. Kosten voor de hele regio: ruim zes ton. Voor Druten gaat dat een structurele bijdrage van 25.000 euro per jaar worden.

Door Piet Zeeuwen

Meer berichten