Logo demaasenwaler.nl
De nieuwe stal van de familie Van Lent.
De nieuwe stal van de familie Van Lent. (Foto: Henk van Coolwijk)

Streep door programma aanpak stikstof (PAS)

DRUTEN - Eind mei dit jaar zette de Raad van State een streep door het 'Programma Aanpak Stikstof' (PAS). Dat heeft gevolgen voor de gemeente Druten. En daarover stelden Dini Uitdehaag en Ton Ebben van de Fractie Sociaal Maas en Waal vragen aan het college.

De Raad van State vond over het PAS dat het onvoldoende was om de natuur in Nederland te beschermen tegen schadelijke invloeden van stikstof in natuurgebieden. Het in het PAS opgenomen stikstofcompensatieplan had meer oog voor het kunnen realiseren van plannen dan voor het daadwerkelijk beschermen van de natuur. De uitspraak treft ook honderden bouwprojecten door geheel Nederland.

Consequenties

Sociaal Maas en Waal heeft haar huiswerk goed gedaan. Zij stelt dat de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) eerder deze maand de gemeenten vroeg of zij last gaan krijgen van deze stikstofuitspraak. Van de 355 gemeenten hebben 170 gereageerd, waarvan driekwart ernstige consequenties vreest.

Druten heeft daarop niet gereageerd, zo antwoordt het college van B&W desgevraagd. En op de vraag of er consequenties zijn voor nieuwe Drutense projecten antwoordt zij dat momenteel Rijk, provincies en gemeenten werken aan een gezamenlijk beleids- en beoordelingskader en een verbeterde versie van het rekenmodel voor stikstofdepositie. 'Daaruit zal moeten blijken of en in welke hoedanigheid projecten binnen Druten die gepaard gaan met stikstofemissie doorgang kunnen vinden.'
Boeren met uitbreidings- dan wel nieuwbouwplannen kunnen het in Druten ook wel schudden. Op de vraag van Sociaal Maas en Waal hierover stelt het college: 'Op grond van ons bestemmingsplan Buitengebied is nieuwvestiging van een agrarisch bedrijf niet mogelijk. Bestaande agrarische bedrijven kunnen alleen uitbreiden indien is aangetoond dat er geen sprake is van een toename van stikstofdepositie binnen gevoelige Natura 2000-gebieden, of anderszins is aangetoond dat er geen sprake is van negatieve effecten op Natura 2000 gebieden.'

Door Piet Zeeuwen

Meer berichten
 

Wat vindt u?

Mondkapje verplichten?Reageren!