Logo demaasenwaler.nl
Foto: John van Gelder

Uitwerking Dag van de Toekomst

WEST MAAS EN WAAL – Het college van B&W heeft de opbrengst van de vijfde Dag van de Toekomst verwerkt in het uitvoeringsprogramma 2019/2020. Ruim 70 inwoners, organisaties en ondernemers namen met elkaar de leefbaarheid van de gemeente onder de loep.

Zo mag het thema onderwijs en jeugd rekenen op directe hulp, zodra het nodig is voor de reguliere scholen. Ook meer luisteren náár en praten mét de jeugd is een doel. Op het gebied van huisvesting wordt onderdak voor spoedzoekers gestimuleerd, eventueel in tijdelijke woningen, met uitzondering van arbeidsmigranten. De gemeente wil een definitieve bestemming voor De Hey-Acker in Beneden-Leeuwen bevorderen, een permanente woon- en eventueel zorgfunctie zou een optie kunnen zijn. Onder het kopje Welzijn en zorg wordt ook gekeken naar mogelijkheden voor kleinschalige woon/zorgvoorzieningen. Daarnaast heeft het promoten van werken in de zorg en maatschappelijke stages bij jongeren prioriteit bij de gemeente. Op het gebied van recreatie komt er in samenwerking met andere Maas en Waalse gemeenten een recreatiekaart voor het hele Land van Maas en Waal. In het debat in de gemeenteraad was niet iedereen te spreken over de uitwerking, want het gaat meer om ideeën dan dat er sprake is van een feitelijke uitwerking. Wethouder Van Swam: 'We hebben gekozen uit een lange lijst. Die gaan we vertalen naar concrete activiteiten en voorstellen, en daarmee komen we terug naar de gemeenteraad. Dan ziet u hoe het wordt aangepakt. Mochten de plannen groter worden dan het budget van 40.000 euro, ook dan melden we ons weer bij de raad.'

Door Addy de Meij

Meer berichten