Logo demaasenwaler.nl

Vernieuwbouw basisscholen

BEUNINGEN – Basisscholen De Dromedaris, De Vuurvlinder en SBO De Klavervier staan op de nominatie voor een verbouwing of nieuwbouw. Dat blijkt uit het Integraal Huisvestingsplan Onderwijs van de gemeente Beuningen.

In de praktijk betekent wel dat het nog even duurt. De plannen met de drie scholen zouden binnen vijf jaar uitgevoerd moeten worden. Voor De Dromedaris is volgens het onderzoek al duidelijk dat er nieuwbouw moet komen. Het huidige gebouw kan niet aangepast worden en er staan noodlokalen op het terrein. Daarbij zijn er nog twee schoolwoningen. Dat kan volgens de gemeente en de overkoepelende scholenstichting alleen opgelost worden met nieuwbouw. Voor basisschool De Vuurvlinder zou de oplossing minder rigoureus zijn. Daar kunnen de capaciteitsproblemen opgelost worden door een uitbreiding met een speellokaal en de ombouw van het handvaardigheidslokaal voor de peutergroep die nu nog in de Triangel zit. De basisschool voor speciaal onderwijs, De Klavervier zou ook een nieuwe huisvesting nodig hebben, hoewel er hier misschien een oplossing is bij MFA 't Hart. Omdat de kinderen van De Klavervier uit de hele gemeente komen, is een verhuizing naar Ewijk een optie. Alle plannen moeten nog goedgekeurd worden door de gemeenteraad, die er op 24 september over vergadert.

Door Patrick Huisman

Meer berichten