Logo demaasenwaler.nl

Regeling mantelzorgcompliment verandert

DRUTEN - Bij wet is geregeld dat elke gemeente jaarlijks zorgt voor een blijk van waardering voor mantelzorgers. In Druten bestaat dit zogenoemde mantelzorgcompliment uit OVD-bonnen ter waarde van 150 euro. Dit compliment is beschikbaar als er minimaal drie aaneengesloten maanden minimaal acht uur per week mantelzorg is verleend. En de mantelzorger moet in de gemeente Druten wonen. Dat gaat veranderen.

Vanaf dit jaar wordt het mantelzorgcompliment verstrekt aan degene die mantelzorg ontvangt in plaats van aan degene die mantelzorg verleent. De mantelzorger hoeft ook niet meer per se in Druten te wonen. 'Het is natuurlijk wel de bedoeling dat de mantelzorgontvanger met het mantelzorgcompliment zijn of haar mantelzorger bedankt.' Druten sluit hiermee aan bij de landelijke regelgeving.

Het college vindt dat het Drutense mantelzorgcompliment uit een redelijk bedrag bestaat. Wanneer de OVD-bonnen gedeeld worden onder meerdere mantelzorgers, blijft er nog steeds een redelijk bedrag per mantelzorger over. Het inschatten van de financiële gevolgen van de verandering is moeilijk, aldus wethouder Sjef van Elk. Enerzijds verwacht hij een verlaging in de kosten wanneer zorgvragers maximaal één mantelzorgcompliment per jaar aan kunnen vragen. Anderzijds is een stijging mogelijk als blijkt dat er veel mantelzorgers van zorgvragers buiten de gemeente Druten wonen. Van Elk houdt het voorlopig op een budget van 101.843 euro.

Door Piet Zeeuwen

Meer berichten