Logo demaasenwaler.nl
Gemeentehuis Druten.
Gemeentehuis Druten. (Foto: Chantal Roest)

Kleine toename klachten in Druten

DRUTEN - In Druten zullen het college van B&W, raadsleden en het ambtelijk apparaat met aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid niet echt wakker liggen van gedane klachten. In 2018 zijn welgeteld veertien schriftelijke klachten ingediend. Dit zijn er drie meer dan in 2017. De meeste klachten hadden betrekking op bejegening/gedrag en correcte afhandeling. De overige klachten gaan vooral over informatieverstrekking.

Van de veertien ingediende klachten zijn er vier volgens de klachtenregeling afgehandeld. Drie hiervan zijn ongegrond verklaard. De laatste klacht loopt qua behandeling nog door in 2019. Eén klacht is niet in behandeling genomen, omdat deze in een andere gemeentelijke procedure is meegenomen. De overige negen klachten zijn door middel van een gesprek of nadere uitleg naar tevredenheid van de klagers opgelost. Getroffen maatregelen n.a.v. klachten zijn het aanbieden van excuses en het aanspreken van medewerkers op hun gedrag.

Ook kent Druten een verordening die is bedoeld voor klachten over het gedrag van de gemeenteraad, het college, de burgemeester, de individuele bestuurders en de medewerkers van de Werkorganisatie Druten-Wijchen. Bij klachten over onjuiste behandeling kan worden gedacht aan: - een onjuiste behandeling met betrekking tot omgangsvormen en fatsoen; - het niet verstrekken van de informatie waarom is verzocht; - het niet nakomen van gedane toezeggingen; - geen bereidheid tonen tot het herstellen van gemaakte fouten; - het niet zorgvuldig omgaan met de gegevens en mededelingen die men heeft gekregen. De regeling leent zich dus niet voor klachten van andere aard, zoals een klacht over defecte straatverlichting of het afwijzen van een vergunning.

Door Piet Zeeuwen

Meer berichten