Logo demaasenwaler.nl

Geen extra financiële hulp voor Rosmolen

BENEDEN-LEEUWEN - MFA de Rosmolen krijgt geen extra vergoeding voor de te betalen OZB over 2018 en 2019. De gemeente West Maas en Waal wil eerst een onderzoek naar alle Multi Functionele Accommodaties afwachten.

Uit de jaarrekeningen van de MFA's blijkt dat er sprake is van financiële problemen bij meerdere van deze centra. De MFA's hebben bijvoorbeeld (grote) moeite met het reserveren van voldoende middelen voor groot onderhoud. Met name De Rosmolen en D'n Dulper hebben een stevig tekort op de reserveringen die hiervoor gemaakt moeten worden en een toenemend negatief eigen vermogen. Dat terwijl de omzet van de verhuur bij in elk geval De Rosmolen voldoende is en zelfs is toegenomen in de afgelopen tijd.

Eén van de oorzaken van de problemen die wordt genoemd is het vrijkomen van klaslokalen door krimp van scholen en leegstand om andere redenen. Maar volgens de gemeente ligt het complexer. "Het feitelijke probleem is namelijk de sámenhang in krappe omzet, hoge kosten en daarmee gebrek aan waarborgen voor de langere termijn. Het probleem bestaat niet alleen uit lokalen die leeg komen te staan. Breder aanvliegen is dus het motief" aldus de gemeente die daarom vooralsnog de Rosmolen niet tegemoet komt. Nadat er een nieuw accommodatieplan is wil de gemeente de kwestie opnieuw bekijken.

Door Patrick Huisman

Meer berichten