Logo demaasenwaler.nl
Foto: Henk van Coolwijk

Agrarisch geluid van ZLTO Maas en Waal: Buurtpreventie WhatsApp

MAAS EN WAAL - De behoefte aan een veilige leefomgeving geldt voor iedereen. Woon je op het platteland, dan lijkt criminaliteit vaak ver van je bed. Maar na de agroterreur van twee jaar geleden, en dierenactivisme van dit voorjaar, denken bewoners en ondernemers van het buitengebied in Maas en Waal er anders over. Op initiatief van de boerenorganisatie ZLTO, is er een WhatsApp Buurt Preventie groep in het leven geroepen. Extra ogen en oren van bewoners kunnen veel ellende voorkomen. Het gevoel van veiligheid in het buitengebied moet groter.

Wanneer een gemotiveerde dader zich onbespied weet, kan hij gemakkelijk zijn slag slaan. Extra burgertoezicht kan afschrikken. WhatsApp Buurt Preventie (WABP) stelt dat bij verschillende gemeenten al bewezen is dat de criminaliteit afnam met 50 procent. 'Ons buitengebied is enorm uitgestrekt. Het is voor de gemeente Druten, West Maas en Waal en politie vaak ondoenlijk om snel en efficiënt te reageren bij onraad. Wanneer we met WABP veel ogen en oren hebben, maakt dat de pakkans groter. Want steeds vaker krijgen we ook hier te maken met diefstal, vernielingen, overlast, drugscriminaliteit en illegale afval dumpingen. Bij XTC afval hebben we het wel over gevaarlijke chemicaliën', aldus wijkagent Willy Hagen van politie regio Tweestromenland. Hij juicht het oprichten van een WABP groep dan ook zeer toe. 'Het helpt de politie om snel een dader op te sporen. Het kan bij vermeende onraad, onrust wegnemen. Ook dat geeft een gevoel van veiligheid. Dan trekken we samen op met bewoners. Zo maken we onze slogan waar: Waakzaam en Dienstbaar.'

Aan deelnemers van de WABP groep wordt gevraagd om zich aan de spelregels te houden. Signaleer een verdachte situatie, bel 112, app om te delen wat je hebt gezien. Probeer zo mogelijk de plannen van een verdachte te verstoren. Let altijd wel op je eigen veiligheid en gebruik de groep alleen waarvoor deze is bedoeld. De app is al een jaar actief, met een positief resultaat. Het draagt al bij aan een beter gevoel van veiligheid.

Uitbreiding naar bedrijven
'De aanrijtijden voor brandweer en ambulance in het buitengebied zijn aanzienlijk. Dus uitbreiding van de WABP groep is wenselijk. Burenhulp en snelle inzet van EHBO, bijvoorbeeld met een AED bij hartfalen, kan dan mensenlevens redden', vervolgt Willy Hagen. De gemeente onderzoekt of er in het buitengebied extra borden geplaatst kunnen worden, waarmee de werking van een WABP groep wordt aangegeven. Daar kan al een preventieve werking vanuit gaan.

Voorlichtingsavond
Ook bedrijven verenigd in Ondernemend Maas en Waal gaan aan de slag om fraude, ondermijning en andere criminaliteit tegen te gaan. OMW, de gemeenten Druten en West Maas en Waal, politie en ZLTO organiseren hierover op maandag 23 september een voorlichtingsavond in Druten. Samen wordt nagedacht over verdere vormgeving en versterking van de integrale veiligheid in onze buurt. Volgens het collegeprogramma van de gemeente West Maas en Waal gaat zij binnenkort aan de slag met het keurmerk Veilig Buitengebied.

WhatsApp Buurt Preventie; goed dat het er is, jammer dat het moet. Ook niet ZLTO-leden uit het buitengebied kunnen zich laten opnemen in deze WABP groep via zltolandvanmaasenwaal@zlto.nl.

Door Jeannette van Rossum

Meer berichten