Logo demaasenwaler.nl
Ontzanding Over de Maas.
Ontzanding Over de Maas. (Foto: Reinier Jansen)

West Maas en Waal uit zorgen over grondstromen Over de Maas

WEST MAAS EN WAAL - De gemeente West Maas en Waal heeft bureau RPS de administratie van de grondstromen naar Over de Maas laten onderzoeken. De conclusie van dit onderzoek is dat deze administratie klopt. De landelijke regels worden toegepast. De gemeente maakt zich echter zorgen of de landelijke regels voldoende zijn. Daarom gaat de gemeente hierover in gesprek met Rijkswaterstaat en de staatssecretaris. De gemaakte afspraken met Over de Maas blijven ongewijzigd.

In 2018 maakte de gemeente afspraken met Over de Maas, de ontzander. Er zijn afspraken gemaakt over de kwaliteit van de grond die toegepast wordt in het gebied. Aan het einde van het project controleert de gemeente dit.

Burgercollectief Dreumelsche waard heeft zorgen over de kwaliteit van grond en baggerspecie. De gemeente deelt deze zorg. Het collectief heeft de gemeente gevraagd om onderzoek te doen naar deze kwaliteit. Bureau RPS heeft daarop de administratie van vijfentwintig partijen grond onderzocht. Gekeken is naar waar de grond vandaan komt en op welke manier toestemming is gegeven voor het toepassen. De gemeente heeft Over de Maas vooraf geïnformeerd over het onderzoek. Zij heeft hiermee ingestemd en volledige medewerking verleend. Uit het onderzoek is gebleken dat de administratie van Over de Maas compleet was; de landelijke regels zijn toegepast.

Wettelijke regels
De vraag is echter of er voldoende wettelijke regels zijn voor het geven van toestemming. Met andere woorden: is het systeem waterdicht? Hierover gaat de gemeente in gesprek met Rijkswaterstaat (die de regels uitvoert en de praktijk controleert) en de staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat (die de regels opstelt). De gemaakte afspraken met Over de Maas kunnen ongewijzigd blijven.

Meer berichten