Logo demaasenwaler.nl

Sociaal Team Druten wil zichtbaarder zijn

DRUTEN - Bij het Sociaal Team Druten bestond al langer de wens meer zichtbaar te worden in de kerkdorpen van de gemeente Druten. Er kwam een werkgroep die ervoor moest zorgen dat zoveel mogelijk inwoners weten wat het Sociaal Team is en doet, en hoe men het Sociaal Team kan bereiken.

Om dit te realiseren moet het Sociaal Team een dorps-en wijkgerichte aanpak hanteren. In het collegeprogramma 'Druten daagt uit!' staat dat het team tot doel heeft inwoners te activeren en te ondersteunen in hun maatschappelijk functioneren. Ook hebben de medewerkers van het team een preventieve taak. Zo zijn er raakvlakken met Jeugdgezondheidszorg en welzijn, bijvoorbeeld op het gebied van eenzaamheid en mantelzorg, maar ook met betrekking tot uitvoering van preventief jeugdbeleid (opvoedcursus, voorlichtingsbijeenkomsten voor ouderen). Kortom: Als zorg nodig is, is het Sociaal Team het eerste aanspreekpunt voor inwoners. Samen met huisartsen, onderwijs en andere betrokkenen voorkomt het team onnodige specialistische zorg.

Men denkt aan aansluiten bij sleutelfiguren binnen de kerkdorpen: huisartsen, fysiotherapeuten en de beheerders van dorpshuizen. Ook zou er een informatiehoek van het Sociaal Team in de kerkdorpen gecreëerd kunnen worden. Om meer zichtbaar te worden zou het Sociaal Team kunnen aansluiten bij huidige activiteiten van bijvoorbeeld KBO of het Alzheimercafé. Wat communicatie betreft wordt de flyer geactualiseerd en wil men interviews met medewerkers van het Sociaal Team in de Maas&Waler. Het Sociaal Team denkt zo het gewenste resultaat te halen: de inwoners een (beter) beeld te geven van wie het Sociaal Team is, wat het doet en vooral ook: hoe je het gemakkelijk kunt bereiken.

Door Piet Zeeuwen

Meer berichten