Logo demaasenwaler.nl

Controle bedrijventerrein Westerhout Druten

DRUTEN - Vandaag, dinsdag 25 juni, heeft de gemeente Druten in samenwerking met verschillende partners zoals Liander, douane, arbeidsinspectie, brandweer en politie, een integrale controle gehouden bij bedrijfspanden op bedrijventerrein Westerhout gelegen aan de Industrieweg/Nijverheidsweg.

Verschillende partners bezochten bedrijven om de actuele situatie ter plekke in beeld te krijgen en ondermijnende activiteiten tegen te gaan. Dergelijke activiteiten zijn niet aangetroffen. Wel is er een aantal tekortkomingen op het gebied van brandveiligheid en illegale bewoning geconstateerd.

Vaker controles
Burgemeester Van Rhee-Oud Ammerveld is tevreden over het verloop van de integrale controle: "Het is goed dat we dit soort controles integraal oppakken in de gemeente Druten. Het bevordert de samenwerking tussen de diverse partners. We geven hiermee een duidelijk signaal af. Ook voor ondernemers die zich wél aan de regels houden is het belangrijk te merken dat ondermijnende activiteiten niet worden getolereerd. Dergelijke controles zullen we vaker organiseren."

Informerende functie
De controles hebben ook een informerende functie. Voor overheden is het belangrijk om zicht te hebben op welke activiteiten plaatsvinden in bedrijfspanden en wat de concrete aard en omvang daarvan is. Aan de andere kant is het voor de bedrijven die we bezoeken, ook een mogelijkheid om vragen te stellen die zij hebben over de voorschriften die gelden voor hun huidige of toekomstige bedrijfssituatie.

Meer berichten