Logo demaasenwaler.nl
Foto: Reinier Jansen

Komt er nou kermis in Alphen of hoe zit het

WEST MAAS EN WAAL – Heel overzichtelijk, aldus wethouder Sander Bos in het RTGRuimte afgelopen week, het voorstel om een stichting in het leven te roepen, die de organisatie van kermissen in West Maas en Waal ter hand neemt.  Een stichting die gevormd wordt door lokale belanghebbenden, ondernemers, en samenwerkt met de dorpsplatforms.  Deze stichtingsvorm komt veel vaker voor in Nederland, overigens wel met wisselend succes. In Wijchen met positief resultaat, aldus het voorstel.

Ronald van der Steen van dorpsplatform Samen Wamel:

Samen Wamel vindt de kermis een belangrijk fenomeen dat moet blijven, maar wel in verbeterde vorm. We zijn er niet gerust op dat dit lukt. We zijn niet principieel tegen een stichting. Maar we lezen nergens iets over een stichtingsstructuur, hoe dit de toekomstige kermis gaat verbeteren. Het biedt de dorpen die de kermis willen behouden geen enkele garantie, en dorpen die kermismiddelen willen integreren met andere feesten krijgen met dit voorstel geen antwoord. We zien aannames zonder feitelijke onderbouwing,  bezoekers aantallen zullen toenemen, staat nergens hoe.

Het raadsvoorstel roept meer vragen op dan dat het antwoorden geeft.

Ons inziens is dit stuk nog niet klaar voor behandeling in de gemeenteraad.

Lees ook

Meer berichten