Logo demaasenwaler.nl
Terras op de Hogestraat in Druten.
Terras op de Hogestraat in Druten. (Foto: Hein van Houten)

Nieuw reclame- en terrassenbeleid in Druten

DRUTEN - In het collegeprogramma 2018-2022 stond dat de gemeente Druten het reclame- en terrassenbeleid aan wil gaan passen. De oude nota dateert van 2010 en is dringend aan vervanging toe. Directe aanleiding was de wens van de gemeenteraad: een kwalitatief hoogwaardigere uitstraling van het centrum van Druten. Dat resulteerde vorig jaar in een prachtige gereconstrueerde Hogestraat. Nu wil B&W dat kritisch wordt gekeken naar de ruimtelijke kwaliteit van reclames, uitstallingen en terrassen.

Verantwoordelijk wethouder André Springveld schetst het gewenste resultaat heel kernachtig: 'Een mooi, aantrekkelijk centrum in Druten waar het prettig verblijven en winkelen is.' Volgens hem heeft de reconstructie van de Hogestraat geleid tot een kwalitatief hoogwaardiger uitstraling. Dit vraagt, zo vindt het college, om een daarop afgestemd reclamebeleid en het ontwikkelen van nieuw terrassenbeleid. Springveld: 'We hebben op 1 april 2019 de ondernemers, winkeliers en bewoners uitgenodigd om samen te bepalen hoe we omgaan met terrassen en reclame-uitingen in het centrum van Druten. De opkomst was goed, ongeveer veertig personen hebben meegedaan en inzichten en ervaringen zijn uitgewisseld. Hierbij werd de bandbreedte voor de kwaliteit van reclames, uitstalling en terrassen bepaald.'
Ook is gekeken naar Wijchen, waar een soortgelijk beleid al was opgesteld. 'We hoeven het wiel niet nog een keer uit te vinden,' aldus de wethouder. Dus werden goede ideeën, in aangepaste vorm, overgenomen. 'Zoals adoptie van rotondes, digitale infoborden bij toegangswegen en onderdelen van het terrassenbeleid.'

Uiteindelijk is met al deze informatie het Gelders Genootschap gevraagd een nieuw reclame- en terrassenbeleid voor Druten op te stellen.

Door Piet Zeeuwen

Meer berichten