Logo demaasenwaler.nl
Foto:

Beuningen sluit jaarrekening 2018 af met positief saldo

BEUNINGEN - De gemeente Beuningen sluit de jaarrekening 2018 af met een positief resultaat van € 3,3 miljoen. Deze zwarte cijfers zijn vooral ontstaan door de 'Beuningse aanpak' in het Sociale Domein. We werken efficiënt en zetten steviger in op preventie en participatie. We kijken naar wat nog wél kan, met ondersteuning waar nodig. Deze aanpak wordt ook in het fysieke domein toegepast. Daar wordt zoveel als mogelijk werk met werk gemaakt wat een fikse besparing oplevert. Resultaat van deze inspanningen is dat er minder geld is uitgegeven dan begroot: de gemeente schrijft zwarte cijfers.

Wethouder Financiën Henk Plaizier: "In ons coalitieakkoord hebben we onszelf een meerjarig sluitende begroting als doel gesteld. Dat we die belofte nu al kunnen inlossen, is fantastisch. In de Zomernota en de Kadernota borduren we daarop voort." De Jaarrekening, Zomernota en de Kadernota worden alle drie in de raadsvergadering van juni door de gemeenteraad behandeld.

Goed vertrekpunt voor beleidsvoornemens
In de Zomernota en de Kadernota wordt een overzicht gegeven van de eerste vier maanden van het lopende begrotingsjaar. We zetten al een aantal stappen in het collegeprogramma. Ook de verwachtingen voor de rest van 2019 en de komende jaren komen aan de orde. "De cijfers voor 2019 tot 2022 zijn ook zwart. Een goed vertrekpunt voor onze beleidsvoornemens, maar ondanks dit positieve resultaat blijft de financiële positie van Beuningen wel kwetsbaar. We sluiten met zwarte cijfers maar dat betekent niet dat we alles moeten uitgeven", zegt Plaizier. "Om door te groeien naar een solide financiële basis blijft enige voorzichtigheid belangrijk. Een zwaluw maakt nog geen zomer."

Plezierige woongemeente
De gemeente Beuningen gaat de komende tijd werken aan een onderwerp als de Omgevingswet en aan hoe we een nóg plezieriger woongemeente kunnen worden. Een gemeente met duurzaamheid hoog in het vaandel. Plaizier: "We werken de plannen van Zon & Wind verder uit en kijken naar hoe we de wijken in Beuningen op termijn aardgasvrij kunnen maken. We investeren in onze jeugd met een goede jeugdaanpak en goede schoolvoorzieningen. We willen een gemeente zijn met zorg voor elkaar en met levendige kernen. Het centrum van Ewijk wordt dan wat ons betreft ook in onze collegeperiode aangepakt. Dat willen we samen met inwoners en ondernemers doen. Onze ambities zijn duidelijk. Ook waar we ons geld aan willen uitgeven de komende jaren. Nu is het de beurt aan de gemeenteraad om de plannen te bespreken en er een besluit over te nemen."

Gemeenteraad 25 juni
Volgens de regels uit de financiële verordening van de gemeente Beuningen worden elk jaar in de gemeenteraad van juni drie financiële documenten behandeld. Het college van B&W heeft in haar vergadering van 21 mei de Jaarrekening 2018, de Zomernota 2019 en de Kadernota 2019 vastgesteld. Deze documenten worden in de raadscommissievergadering van 12 juni besproken en daarna in de gemeenteraad van 25 juni behandeld en vastgesteld.

Meer berichten