Logo demaasenwaler.nl
Foto: Gemeente Beuningen

Samen in actie op de Lagunesingel

BEUNINGEN - Op woensdag 22 mei heeft Gemeente Beuningen het startschot gegeven voor een verkeerscampagne op de Lagunesingel in Beuningen. Daarbij waren aanwezig de wijkagent, kinderen van basisschool De Dromedaris, een betrokken bewonersgroep, wethouder Piet de Klein, een rijschoolhouder en Veilig Verkeer Nederland. Komende tijd vragen zij aandacht voor de verkeersveiligheid op de weg. Op de Lagunesingel is 30 kilometer per uur de maximumsnelheid. Er rijden ook bussen.

Op de Lagunesingel mag 30 kilometer per uur worden gereden. Helaas houdt niet iedereen zich aan de snelheidslimiet, ondanks dat de gemeente ingrepen hiervoor deed in het verleden. Denk daarbij aan kruisingen die we aanpasten met groeneilandjes en parkeerverboden op bruggen. Buurtbewoners maakten zich opnieuw zorgen om de verkeersveiligheid en namen daarom contact op met de gemeente Beuningen. Veilig Verkeer Nederland begeleidde een proces met de bewoners en de gemeente. De verkeerscampagne is het resultaat hiervan.

Aftrap
Er waren verschillende acties. Zo werd er gepraat over de veiligheid in de Lagunesingel en de resultaten tot nu toe. Er was een marktkraampje met uitleg over de remweg van voertuigen en de dode hoek. De snelheden van automobilisten werd met de lasergun gemeten door de wijkagent en een groepje basisschoolkinderen. Er werden ook tijdelijke 30 kilometer- krijtsymbolen op de weg getekend en ander campagnemateriaal neergehangen.

Wat gebeurt er hierna?
De komende weken meet de gemeente of de uitingen effect hebben op de snelheid van het verkeer. In de toekomst herhalen we de campagne. Zo houden we vinger aan de pols voor de verkeerssnelheid.

Initiatief ROV Oost-Nederland
Het initiatief voor deze aanpak komt van het Regionaal Orgaan Verkeersveiligheid Oost-Nederland (ROV Oost-Nederland). Zij is in Gelderland en Overijssel de partner voor verkeersveiligheid. Met hun kennis van verkeersveiligheid en van het gebied brengen ze de juiste partners bij elkaar en initiëren ze projecten. Zij richt zich daarbij op gedragsbeïnvloeding van de weggebruikers. De ambitie? Iedereen elke dag weer veilig thuis!

Meer berichten